Sprawdź, co tankujesz

Patrole Jakości na stacjach PKN ORLEN SA

Akcja PATROL JAKOŚCI, w ramach której kierowcy będą mogli skorzystać z możliwości przeprowadzenia na stacji badań jakościowych tankowanego paliwa, ruszyła na stacjach PKN ORLEN SA. Do 18 września Patrole Jakości wyposażone w ruchome laboratorium badawcze przemierzą całą Polskę, odwiedzając sto stacji benzynowych ORLENU.
Celem akcji Patrol Jakości jest przekonanie klientów, że na stacjach PKN ORLEN oferuje się wyłącznie produkty najwyższej jakości. Po raz pierwszy w Polsce kierowcy mają szansę sprawdzenia, jakie paliwo wlewają do baku. Testy jakościowe są wykonywane przez laboranta w obecności klientów, w mobilnych laboratoriach-centrach badawczych. W ramach akcji prowadzone są pomiary jakościowe wybranych, najważniejszych z punktu widzenia użytkownika pojazdu, parametrów jakościowych paliw, tj. liczby oktanowej benzyny, jej zawodnienia oraz – w przypadku oleju napędowego – braku domieszki oleju opałowego.
Liczba oktanowa benzyny określana będzie za pomocą urządzenia GS 1000, które ustala, czy liczba oktanowa pobranej próbki jest zgodna z podaną na dystrybutorze, czyli 95 lub 98. Zawartość wody w benzynie bada się przy użyciu pasków WATESMO, które się przebarwiają, jeśli paliwo jest zawodnione. Kolejny test służący badaniu ewentualnej zawartości oleju opałowego w oleju napędowym jest wykonywany za pomocą zestawów SOLVENT YELLOW. Działają one w ten sposób, że w przypadku kontaktu z olejem opałowym wytrąca się znacznik używany do jego produkcji.
Patrole Jakości są wspólnym przedsięwzięciem PKN ORLEN SA i ORLEN Laboratorium pod merytorycznym patronatem Centralnego Laboratorium Naftowego.
Wszystkich klientów zainteresowanych przebiegiem akcji zapraszamy na specjalnie stworzoną w tym celu stronę internetową: www.jakoscorla.pl. W serwisie można znaleźć między innymi: reportaż z poprzedniego dnia Patrolu Jakości i ciekawostki z poszczególnych stacji, opinie i wywiady z uczestnikami Patrolu Jakości oraz wiele fotografii.

Jakość orła
Przypomnijmy, że w lipcu dystrybutory paliw na stacjach PKN ORLEN zostały oznaczone etykietą JAKOŚĆ ORŁA. To gwarancja, że na stacjach ORLENU klient znajdzie wyłącznie paliwo o wysokich parametrach jakościowych, przyjazne dla silnika i środowiska naturalnego.
Składy chemiczne benzyn, olejów napędowych i autogazu koncernu są dobierane na podstawie najnowszych światowych badań. Benzyny silnikowe bezołowiowe EUROSUPER 95 i SUPER PLUS 98, oleje napędowe EKODIESEL oraz olej miejski w pełni odpowiadają aktualnym wymaganiom europejskim, a nawet je przewyższają. Paliwa zawsze wzbogaca się w pochodzące z czołowych światowych i europejskich firm przebadane pakiety dodatków, stosowanych m.in. dla poprawy własności antyosadowych, myjących i antykorozyjnych oraz stabilności w przechowywaniu.
Kontroli jakości poddaje się wszystkie strumienie surowców i półproduktów, z których wytwarzane są paliwa. Proces komponowania sterowany jest za pomocą komputerowego systemu rozproszonego (DCS). System wyposażono w automatyczny analizator on line do ciągłego oznaczania liczby oktanowej i składu frakcyjnego.
Po skomponowaniu odpowiedniej partii paliwa pobierane są próby produktów do badań laboratoryjnych, których wyniki stanowią podstawę kwalifikacji jakościowej produktu. Jeśli zdarzają się jakieś zastrzeżenia, produkt wraca do ponownego mieszania, aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

Dystrybucja pod kontrolą
Kolej, samochód lub rurociąg to trzy drogi ekspedycji paliw z rafinerii. Jeżeli benzyna lub olej napędowy są transportowane koleją, po napełnieniu cystern pobiera się próbki paliwa i na ich podstawie wystawia świadectwa jakości. Zarówno ekspediujący, jak i przewoźnik muszą czuwać nad dotrzymaniem wszystkich wymagań jakościowych transportowanych produktów. Podobne procedury obowiązują przy załadunku paliwa do cystern samochodowych. W przypadku transportu rurociągami za jakość paliwa odpowiadają zarówno ORLEN, jak i PERN „Przyjaźń”, który jest administratorem rurociągu paliwowego. Pracownicy obu firm pobierają próbki, plombują zasuwy i sprawdzają temperaturę. Dopiero po weryfikacji tych wszystkich parametrów zaczyna się tłoczenie paliw rurociągiem.
Po sprawdzeniu dokumentów dostawy, w tym świadectw jakości, pobiera się próbki paliwa z każdej cysterny. Pozytywny wynik analiz stanowi podstawę do rozładowania produktu do zbiorników w bazie magazynowej. Paliwa przechowywane w bazach magazynowych stale kontroluje się pod kątem zawodnienia. Przed rozpoczęciem sprzedaży benzyny czy oleju napędowego ponownie pobierane są próbki do badań laboratoryjnych, które stanowią podstawę do wystawienia świadectwa jakości.
W celu zapewnienia jakości paliw dystrybuowanych do stacji własnych ORLEN zobowiązał przewoźników do wydzielenia autocystern lub poszczególnych komór do przewożenia jednego asortymentu produktu. Dla każdego z nich sporządza się świadectwo jakości.

„Lotne brygady”
Zanim paliwo dostarczone na stację autocysterną powędruje do zbiorników, pracownik stacji z kierowcą komisyjnie pobierają próbki i dokonują odbioru dostawy. Sprawdzają dokumenty oraz oceniają paliwo pod kątem klarowności, obecności wody, zawiesiny czy osadu. Próbka stanowi materiał porównawczy i po zabezpieczeniu plombą jest przechowywana na stacji.
Specjalne ekipy inspekcyjne sprawdzają jakość paliw na stacjach sieci ORLEN przynajmniej kilka razy w roku. Inspektorzy wizytują także stacje poza zaplanowanym harmonogramem. Są to oczywiście kontrole niezapowiedziane.

(AC)

Wydanie: 36/2003

Kategorie: Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy