Stanowisko Forum Dialogu Światopoglądowego SLD w sprawie “Słowa Biskupów polskich nt. niektórych problemów społecznych”

Stanowisko Forum Dialogu Światopoglądowego SLD w sprawie  “Słowa Biskupów polskich nt. niektórych problemów społecznych”

1. Forum Dialogu Światopoglądowego SLD uważa “Słowo Biskupów polskich nt. niektórych problemów społecznych” z grudnia ub.r. za istotne wydarzenie polityczne i społeczne. Zasługuje ono na uwagę nie tylko katolików, ale także polityków różnych opcji, zwłaszcza tych, którzy rządzą lub zamierzają rządzić w przyszłości. Polsce – co podkreśla od dawna Sojusz Lewicy Demokratycznej – potrzebny jest język dialogu, który nie powoduje napięć, nie jest konfliktogenny. Normalna w warunkach demokracji polemika może i powinna wyrażać odmienność poglądów, jednak bez wrogiego zacietrzewienia i chęci zniszczenia konkurentów politycznych.
2. Pamiętamy o błędach i niegodziwościach popełnionych w przeszłości przez ludzi związanych z lewicą. Politycy SLD wypowiadali się w tej sprawie wielokrotnie, przepraszając za krzywdy uczynione Polakom i Kościołowi. Jesteśmy przekonani, że to zło w przyszłości się nie powtórzy.
3. Nie zamierzamy polemizować z przedstawioną w dokumencie ostrą oceną najnowszej historii Polski. Spodziewaliśmy się jednak okazania przez hierarchię szacunku dla społeczeństwa i tych ludzi, którzy w okresie 40-lecia realnie istniejących warunków ustrojowych poświęcili swe siły dobru wspólnemu. W tych trudnych czasach Polacy wykazali się umiejętnościami dbania o interes narodowy oraz realizowania swych ambicji w warunkach ograniczonej suwerenności. Szczególnie biskupi polscy byli uprawnieni, aby podtrzymywać dumę Polaków z umiejętności dialogu, unikania wielkich konfliktów, a w końcu z dokonania zmian ustrojowych w sposób, który wywołał uznanie świata. Wszystkie te osiągnięcia były zasługą ludzi przedkładających rozmowę nad konfrontację siłową, potrafiących poskromić ekstremistów znajdujących się po lewej i po prawej stronie, oraz wynikiem troski Kościoła – jego wstrzemięźliwości i mądrości. Symbolem tych przemian jest Stefan Kardynał Wyszyński, “Prymas Tysiąclecia”.
4. Zgadzamy się, że polska scena polityczna jest dzisiaj areną rzadko spotykanych napięć.
Uważamy za ważne wskazanie także przyczyn tego groźnego zjawiska, które wpływa negatywnie na pojmowanie państwa jako dobra wspólnego. Lewica od lat przestrzegała przed kontynuowaniem “wojny polsko-polskiej”, przed dzieleniem społeczeństwa oraz eksponowaniem pól walki do doraźnych celów politycznych. Zastępowaniem starych krzywd nowymi. Godność człowieka uzależniona jest bowiem od przestrzegania wartości, a nie tylko od ich głoszenia. Służba narodowi i państwu stoi w sprzeczności z realizacją wyłącznie interesów grupowych, a szczególnie partyjnych. Zło, które dziś się rozrasta, wynika gównie z zarzucenia polityki porozumienia.
5. Przemiany ustrojowe przyniosły wiele dobra. Koszty tych przemian zostały rozłożone nierówno, dlatego podzielamy ocenę biskupów, dotyczącą bolesnych problemów, które trapią społeczeństwo od początku transformacji społeczno-gospodarczej. Narastająca bieda, przekraczająca granicę tolerancji wrażliwych ludzi, stała się groźną rzeczywistością. Niesprawiedliwość w podziale wspólnie wytworzonego dobra, korupcja, przestępczość wpychają znaczną część społeczeństwa w sferę desperacji, kontestacji czy biernego sprzeciwu. Pojawiło się bezrobocie, przybierające zatrważające rozmiary również wśród młodych, wykształconych ludzi, co może wywołać społeczny pesymizm, a nawet bunt. Te zjawiska wymagają interwencji władzy publicznej, a szczególnie państwa, które jest zobowiązane do takiego kierowania sprawami zbiorowymi, aby nie odbierać społeczeństwu nadziei. Dziś potrzebne jest mocne słowo, zgodne z nauką społeczną Kościoła, wskazaniami Ojca Świętego, aby powrócić do polityki społecznej sprawiedliwości, nadrzędności troski o dobro wspólne nad dobrem osobistym, solidarności ze wszystkimi, którzy wchodzą w sferę niesprawiedliwej przyszłości własnej i własnych dzieci. Troska o człowieka, o poszanowanie jego niezbywalnych praw, zbliża polską lewicę do nauki społecznej wyłożonej w wielu encyklikach i nauczaniu Kościoła. Jest to bezprecedensowa w historii możliwość nawiązania dialogu i współpracy.
Warszawa, 21.04.2001 r.
Za Komitet Założycielski
Forum Dialogu Światopoglądowego SLD
Antoni Styrczula

Wydanie: 18/2001

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy