Stawiają na ekologię

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne nie tylko dostarcza wodę i oczyszcza ścieki, ale też wychowuje ekologicznie mieszkańców

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, którego podstawową działalność stanowi dostawa wody dla Bytomia, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz składowanie odpadów, powołane zostało w roku 1994. Właścicielem spółki jest w 100% gmina Bytom.
Biorąc pod uwagę zakres działalności spółki, a co za tym idzie, jej wpływ na funkcjonowanie ekosystemu, w misję przedsiębiorstwa wpisana została troska o stan środowiska naturalnego.
Jako jedna z pierwszych firm wodociągowych w Polsce spółka wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technologii i proekologicznej polityki firmy w ostatnich latach udało się zrealizować dwie, mające istotny wpływ na stan środowiska, inwestycje. Pierwszą z nich jest w pełni ekologiczne, mające status regionalnego, składowisko odpadów komunalnych oraz rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci. Równolegle dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z funduszu PHARE wybudowano ultranowoczesną oczyszczalnię ścieków “Centralna” o wydajności 30 tys. m sześc. na dobę.

Komiksy dla najmłodszych, filmy dla dorosłych
Konsekwentna realizacja założonych celów zaowocowała wieloma wyróżnieniami z dziedziny ekologii. Są to m.in. EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej, wyróżnienie w konkursie “Modernizacja Roku” oraz wpis do Panteonu Polskiej Ekologii.
Na otrzymanie tych wyróżnień istotny wpływ miał również fakt, iż chyba jako jedyne przedsiębiorstwo wodociągowe w Polsce na tak szeroką skalę BPK zajmuje się edukacją ekologiczną zarówno dzieci i młodzieży, jak też dorosłych. W ciągu ostatnich kilku lat firma wydała dwa komiksy proekologiczne dla najmłodszych. “Dziwne przygody kropelki wody” przedstawiają przygody niesfornej kropli wody, jednocześnie ucząc dzieci, jaki jest pełny obieg wody w przyrodzie. Bajeczka “Czego pragną śmieci, Randi, Linka i dzieci” pokazuje, co to jest składowisko odpadów, stacja segregacji śmieci, przedstawia zagadnienie recyklingu i określa, jakie surowce, po wyłowieniu ich ze sterty śmieci, nadają się do powtórnego wykorzystania. “Dziwne przygody kropelki wody” wyróżnione zostały na XIV Międzynarodowych Targach Wodno-Kanalizacyjnych, a na podstawie drugiego komiksu powstało przedstawienie teatralne, które cieszyło się wielką popularnością wśród bytomskich dzieciaków.
Chcąc zainteresować tematyką ekologiczną młodzież i dorosłych, BPK nakręciło film nt. technologii oczyszczania ścieków i oczyszczalni ścieków “Centralna”, który rozprowadzany jest w bytomskich szkołach i na uczelniach wyższych. Ponadto dzięki “dniom otwartym” oczyszczalni ścieków “Centralna” tylko w 2005 r. ponad tysiąc osób miało szansę zapoznać się z tajnikami działania obiektu, a ponad 30 studentów zdecydowało się pisać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie na temat tej oczyszczalni i innych aspektów dotyczących działalności spółki.
Mając w planach stworzenie muzeum miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej, które powstanie w obiektach nieczynnej już oczyszczalni “Śródmieście”, wybudowanej w latach 30. XX w., spółka wydała również książkę “Z dziejów bytomskich wodociągów i kanalizacji”, która przez pryzmat rozwoju wodociągów miejskich opowiada o losach miasta.
Działania spółki kształtujące postawy proekologiczne już powoli procentują. W ankietach badających nastroje i oczekiwania klientów przedsiębiorstwa, które robione są cyklicznie od kilku lat, widać zdecydowaną zmianę opinii mieszkańców miasta w kwestii budowy oczyszczalni, kanalizacji i konieczności ponoszenia nakładów na ochronę środowiska.

Najnowsze technologie dają oszczędności
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, spółka przystąpiła do realizacji programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej współfinansowanego w 80% z Funduszu Spójności. Dotacja prawie 50 mln euro pozwoli na realizację inwestycji obejmującej 14 zadań. Całość projektu szacowana jest na około 62,2 mln euro, a jego realizacja potrwa do końca 2009 r.
Ukończenie inwestycji pozwoli na rozwiązanie problemów dotyczących dostarczania wody mieszkańcom oraz odbioru i oczyszczania ścieków, a także na osiągnięcie europejskich standardów i norm dotyczących ochrony środowiska.
Priorytetem w zakresie gospodarki wodnej jest zwiększenie niezawodności dostaw wody oraz ograniczenie jej strat, co osiągnięte zostanie poprzez budowę i modernizację około 65 km sieci wodociągowej. Najnowsze technologie i nowoczesna armatura, którą planuje się zastosować podczas tej inwestycji, z pewnością sprawdzą się w realiach bytomskich, czyli w terenie mocno zdegradowanym działalnością wydobywczą. Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej zakłada również rozszerzenie wdrażanego od 1995 r. systemu telemetrycznego zakupu wody. Telemetria daje możliwość regulacji, a tym samym optymalizacji zakupu wody, przynosząc znaczne oszczędności, zarówno w zakupie wody, jak i w zużyciu energii elektrycznej. Za pomocą urządzeń telemetrycznych rejestruje się online zużycie wody, wysokość ciśnień oraz lokalizuje awarie.
Pierwszoplanowym działaniem w zakresie gospodarki ściekowej jest przystosowanie systemu odprowadzania ścieków do wymogów unijnych. Realizacja zamierzeń obejmujących budowę nowej i modernizację istniejącej kanalizacji na terenie Bytomia doprowadzi do funkcjonowania kanalizacji rozdzielczej wszędzie tam, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. W efekcie ścieki sanitarne skierowane zostaną do nowoczesnych oczyszczalni, natomiast wody deszczowe przez projektowane separatory będą odprowadzane do odbiorników powierzchniowych.
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego: www.bpk.pl lub pod bezpłatnym numerem telefonu 0-800-222-766.

 

Wydanie: 47/2006

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy