W stronę szkoły przetrwania

W stronę szkoły przetrwania

Lokomotywa uczelni

Dr Wiesław Pawłowski, dziekan Wydziału Pedagogicznego, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Na kierunku pedagogicznym proponujemy m.in. studia zawodowe na poziomie licencjackim w specjalności pedagogika obronna i survival. Generalnie przygotowuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie obronne lub przysposobienie obronne, którzy też mogą być zatrudnieni w sztabach kryzysowych np. podczas klęsk żywiołowych, a także w zakładowych lub samorządowych strukturach obrony cywilnej. Wykształceni u nas specjaliści mogą również prowadzić w szkołach i klubach młodzieżowych survivalowe koła sportowe, organizować tzw. szkoły przetrwania i w ten sposób kształtować u młodych osób zainteresowania i ambicje. Nauczyciel wykształcony na naszej uczelni może zaproponować zajęcia nawet o charakterze resocjalizacyjnym, jest przygotowany do współpracy z młodzieżą trudną. Nasi studenci oczywiście także uczestniczą w obozach survivalowych organizowanych w atrakcyjnych krajobrazowo miejscach w Polsce. Najlepsi absolwenci kontynuują kształcenie często w szkołach wojskowych. Od kandydatów wymaga się odpowiednich predyspozycji i zainteresowań, dobrego zdrowia i ogólnej sportowej sprawności.

Wydanie: 30/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy