Student od kołyski

Student od kołyski

Niż demograficzny i zmniejszanie się liczby studentów spowodowały, że wiele uczelni postanowiło uruchomić edukację od kolebki aż po grób. Szkoły wyższe zakładają więc swoje licea, gimnazja, a nawet szkoły podstawowe, uruchamiają też liczne kierunki studiów podyplomowych oraz uniwersytety trzeciego wieku. Takie pomysły mają m.in. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki, uniwersytet w Toruniu czy AGH w Krakowie. Jeśli mimo to liczba płatnych uczniów i studentów wciąż będzie za mała, można jeszcze objąć opieką dydaktyczną przedszkola i żłobki.

Wydanie: 49/2012

Kategorie: Przebłyski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy