Na studia z “Przeglądem”

Na studia z “Przeglądem”

Elektroniczne legitymacje
Już od tego roku akademickiego każdy student będzie miał swoją teczkę. Władze uczelni będą w niej gromadzić zaświadczenia o jego naukowych osiągnięciach i sukcesach poza uczelnią. Od października szkoły wyższe rozpoczną też wydawanie elektronicznych legitymacji, za które student będzie musiał zapłacić ok. 17 zł. Nowa legitymacja będzie kluczem do uczelnianych bibliotek, pracowni komputerowych czy akademika. Będzie też identyfikatorem umożliwiającym dostęp do elektronicznej bazy danych uczelni, np. wykazu zaliczonych przedmiotów czy planu zajęć. Studenci muszą się też spodziewać innych podwyżek. Po raz pierwszy trzeba będzie zapłacić za indeks (ok. 4 zł), dyplom będzie kosztował 60 zł.

Stypendium od Nowickiego
Fundacja im. Nowickiego ogłosiła IX edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska. Laureaci otrzymają półroczne stypendia w Niemczech o wartości 1000 euro miesięcznie, w najlepszych instytucjach niemieckich. Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci z lat 2004 i 2005. Powinni przedstawić: życiorys wraz z opisem swoich zainteresowań, zaświadczenie z dziekanatu o średniej z ocen ze studiów, ocenie z pracy magisterskiej i z egzaminu dyplomowego, recenzję pracy dyplomowej, zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub/i języka angielskiego oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Dokumenty należy przesłać pocztą do 30 września 2005 r. na adres:
Fundacja im. Nowickiego, ul. Walecznych 44a/1, 03-916 Warszawa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2005 r., stypendia będą realizowane w pierwszej połowie 2006 r.

Z umową na studia
Parlament Studentów RP przygotowuje wzór umowy, jaką miałby podpisywać student z płatną uczelnią. Taki obowiązek nakłada na uczelnie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która mówi, że warunki odpłatności za studia określa pisemna umowa zawarta między uczelnią a studentem. Dokument powinien przede wszystkim zawierać informacje o kwocie czesnego, sposobach płatności oraz o zobowiązaniach obu stron. Ministerstwo Edukacji chce, by umowy zawierały wszystkie szkoły już od tego roku akademickiego.

Magister polsko-holenderski
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie rozpoczyna współpracę z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, jedną z najlepszych szkół ekonomicznych w Europie. Uczelnie podpisały umowę o prowadzeniu wspólnych studiów licencjackich i magisterskich. Studia z zakresu ekonomii, marketingu i finansów będą się kończyły dwoma dyplomami – odpowiednio licencjata WSHiFM i Bachelor Erasmus University Rotterdam oraz magistra ekonomii (finanse międzynarodowe, zarządzanie finansowe, marketing międzynarodowy) WSHiFM i Master of Science (finance management albo international finance) Erasmus University Rotterdam.

Liczba tygodnia
36% studentów uważa, że najlepsze są prezerwatywy marki Durex.
Takie informacje przynosi plebiscyt zorganizowany przez studencki magazyn „Dlaczego” i portal www.korba.pl. Dalej na liście są prezerwatywy Pepino (24%), Unimil (22%), Contex (16%) i RFSU (2%).

Wydanie: 35/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy