Światowy Dzień Telekomunikacji

Światowy Dzień Telekomunikacji

Należy upowszechnić teledostęp do informacji, mówili w Centrum Multimedialnym prof. Andrzej Wierzbicki i wiceminister infrastruktury, Krzysztof Heller. 

– Społeczeństwo informacyjne to codzienność, a nie tylko wizja – powiedział wiceminister infrastruktury, Krzysztof Heller, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Światowego Dnia Telekomunikacji. Patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent Aleksander Kwaśniewski, zaś głównym hasłem obchodów był apel: „Pomóc wszystkim ludziom świata w komunikowaniu się”.
W polskich warunkach telekomunikacja powinna pomagać przede wszystkim obszarom słabo zurbanizowanym. W tej dziedzinie – jak twierdzi
min. Heller – rola interwencyjna państwa jest uzasadniona i konieczna. Mowa tutaj np. o cyfrowych technikach komunikacyjnych, które stanowią szansę szczególnie dla małych ośrodków miejskich i wsi, gdzie należy upowszechniać teledostęp do informacji, do pracy i nauki, a przez to poprawić warunki życia. Telekomunikacja może nawet uchronić mieszkańców tych regionów od masowych migracji do wielkich miast i bogatszych krajów. Z drugiej strony, operatorzy sieci nie wyrażają jeszcze wielkiego zainteresowania nowymi i doskonalszymi technologiami cyfrowymi.
Światowy Dzień Telekomunikacji, w tym roku obchodzony 17 maja, stał się więc okazją do zasygnalizowania przydatności nowoczesnych rozwiązań w komunikowaniu się ludzi. Prof. Andrzej Wierzbicki, dyrektor Instytutu Łączności, zwrócił uwagę na to, iż rozwój techniki postępuje bardzo szybko w tak ważnych dla każdego człowieka dziedzinach jak kontakty ucznia z nauczycielem, pacjenta z lekarzem, obywatela z urzędem.
BT

Wydanie: 21/2003

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy