Tag "bitwa o Stalingrad"

Powrót na stronę główną
Historia

Krwawa łaźnia Stalingradu

Zrównanie z ziemią miasta noszącego imię Stalina miało oznaczać zwycięstwo wojsk Hitlera