Tag "Czesław Niedzielski"

Powrót na stronę główną
Opinie

Bezradny jak radny

Obecna ordynacja wyborcza sprawia, że w radzie 200-tysięcznego miasta można zasiadać, otrzymawszy 364 głosy. Mandat radnego może otrzymać ktoś, kto uzyskał kompromitująco niski rezultat. To zniechęca do udziału w wyborach – podkreśla Czesław Niedzielski. – Dlatego obecny system wyborów samorządowych wymaga pilnej zmiany reguł gry. Czy nie należałoby wyposażyć wyborcę w prawo wskazania na liście wyborczej tylu nazwisk, ile mandatów przypada w jego okręgu wyborczym?

Historia

Zbrodnie na rozkaz

Dramat Pomorza Gdańskiego w 1939 r. pozostaje w powszechnej świadomości niezauważony, spychany w niepamięć W dniu 8 października 1939 r. o godz. 13 podporucznik dr Möller, lekarz sztabowy i dowódca kompanii, przyjął i spisał meldunek podoficera Kleegrafa, starszych szeregowców Klugego i Roschinskiego,

Opinie

Kazus Eriki Steinbach

Podważanie ciągłości państwowości polskiej między 1939 a 1989 r. może mieć konsekwencje dla prawomocności i integralności terytorialnej państwa Kazus Eriki Steinbach, „widomego znaku” i wypowiedziane w tej sprawie przez Władysława Bartoszewskiego „oficjalne” stanowisko rządu stały się treścią