Tag "Lucjan Grochowski"

Powrót na stronę główną
Książki

Encyklopedia fizyki i astronomii

Adresatem książki jest przede wszystkim młody czytelnik: uczeń i student Polska oferta wydawnicza jest obecnie nie tylko bogata, ale i zróżnicowana tematycznie, zachowuje przy tym wysokie standardy edytorskie. Dotyczy to zwłaszcza wszelkiego rodzaju encyklopedii, leksykonów i słowników.