Tag "Mieczysław Szyszko"

Powrót na stronę główną
Historia

Słabo walczy z Kościołem

Stosunek gen. Jaruzelskiego do Episkopatu w ocenie radzieckich przywódców Gromadząc materiał do szerszego tematu związanego z rosyjską doktryną polityczną końca XX w., natrafiłem, być może nie ja pierwszy, na internetowy zapis protokołów obrad Biura Politycznego KC