Tag "Piotr Kuligowski"

Powrót na stronę główną
Historia

Socjaliści z Armii Krajowej

Okres II wojny światowej w polskiej historiografii i publicystyce opisywany jest praktycznie wyłącznie przez pryzmat walki z okupantem. Tymczasem lata 1939-1945 cechowały się nie tylko zwalczaniem wrogów. Doszło wtedy także do ważkich przemian ideowych, które sprawiły, że sympatie polskiego społeczeństwa skierowały się wyraźnie ku lewej stronie sceny politycznej. Demokratyczni socjaliści z PPS-WRN już w 1941 r. postulowali, by powojenną Polskę określić jako „Polskę Ludową”. Przywódcy państwa podziemnego albo mieli antykapitalistyczne przekonania, albo głosili takie hasła na potrzeby doraźnej walki politycznej. Społeczeństwo w latach 40. oczekiwało radykalnej reformy rolnej. Ugrupowania demokratyczne obiecywały parcelację wielkich majątków ziemskich bez odszkodowań oraz upaństwowienie kluczowych gałęzi przemysłu.