Tag "Prof. Juliusz Gardawski"

Powrót na stronę główną
Kraj

Kaczyńscy odtrąbili odwrót od solidarnej Polski

Prof. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa  Podstawowe decyzje, które zapoczątkowały proces przekształceń instytucjonalnych w Polsce, nastąpiły w początkach lat 90. Ten proces się toczy, ale od dawna jest kontestowany przez grupę osób stanowiącą obecną elitę rządzącą,