Tag "Stanisław Obirek"

Powrót na stronę główną
Opinie

Nie znajduję w pismach Jana Pawła II oryginalnych myśli

Dziedzictwo Jana Pawła II bardziej ciąży polskiemu katolicyzmowi, niż go uskrzydla Jan Paweł II i ocena jego intelektualnej i religijnej spuścizny nie jest tematem obojętnym. Owszem, budzi ogromne emocje, a one nie mają charakteru merytorycznego.

Kościół

Zmagania Franciszka

– Nie jestem zaskoczony ani słowami, ani gestami Franciszka. Wyrastają one bowiem z jego doświadczeń w Ameryce Łacińskiej i tam właśnie są odbierane jako oczywiste. Tylko Europa, a zwłaszcza Polska, wydaje się zaskoczone działalnością Franciszka. To, co dla Franciszka jest oczywistością, dla wielbicieli ostatnich papieży jest rewolucją – pisze Stanisław Obirek, były jezuita, oceniając rok pontyfikatu papieża jezuity. – Franciszek rewolucji nie zrobi, ale tylko dlatego, że ona już się dokonała i dla niego jest oczywistością. Rysem obecnego papieża jest wsłuchiwanie się w racje innych, a nie osądzanie tych, którzy nie podzielają doktryny katolickiej. On widzi obecność Kościoła pośród ubogich bardzo dosłownie, w duchu teologii wyzwolenia. Franciszek, nawet jeśli nie zrewolucjonizuje polskiego Kościoła, to przez sam fakt, że będzie nadstawiał ucha na głos teologów wyzwolenia, zmieni i polski katolicyzm.

Opinie

Papież i agnostyk

Różne odejścia – Stanisław Lem (1921-2006) i Jan Paweł II (1920-2005) Odejście 27 marca Stanisław Lema odczułem jako osobistą krzywdę, utratę, która dotknęła mnie do żywego. Wiedziałem, że był chory, że miał swoje lata, a jednak