Tag "Warszawa"

Powrót na stronę główną
Kraj

Handlarze roszczeniami świętują

Warszawa znowu musi zwracać szkoły i przedszkola

Opinie

Mała reprywatyzacja – wielka hucpa!

Prawnicy z naruszeniem fundamentalnych zasad prawa wyręczyli opieszałego skądinąd ustawodawcę w uregulowaniu spraw związanych z nieruchomościami wywłaszczonymi na mocy Dekretu Bieruta. Rozstrzygali sprawy dekretowe, pomimo że nie sposób było odwrócić skutków wywłaszczeń ze względu na upływ czasu,

Historia

Pałacowa rewolucja

Pałac Kultury i Nauki pozostaje żywym symbolem dokonanej po wojnie rewolucji społecznej

Kraj

Odszkodowania wypłacane bezprawnie

Urzędnicy nie sprawdzają, czy nieruchomości, do których zgłaszane są roszczenia, nie zostały spłacone na mocy umów odszkodowawczych

Kraj

Handel roszczeniami trwa

Sejm musi ukrócić dziką reprywatyzację

Kultura

Najgłośniejszy teatr w Polsce

Dla jednych inteligentni i aluzyjni, dla drugich tanie zgrywusy

Historia

Robinsonowie. Ludzie z ruin

Było ich kilkuset, może kilka tysięcy. Robinsonów Warszawskich. Przeżyła garstka. Niemcy nazywali ich szczurami

Kraj

Konserwatorze Brabander, daj pożyć zabytkom

Za zgodą stołecznego konserwatora zabytków mamy już pokraczny biurowiec obok Starówki, rzeź drzew, projekt molocha na warszawskiej skarpie oraz wyburzenie stuletniej willi koparką