Unieważnienie znaku towarowego sposobem walki z nieuczciwą konkurencją

Unieważnienie znaku towarowego sposobem walki z nieuczciwą konkurencją

Zastrzeżenie znaku towarowego nie wystarcza, aby przejąć prawa do marki. Rejestrując nazwę firmy, stajesz się oczywiście jego właścicielem. Nie znaczy to jednak, że decyzji Urzędu Patentowego nie da się podważyć. Istnieje szereg okoliczności, które umożliwiają unieważnienie już zarejestrowanego znaku. Jeśli konkurencja będzie próbowała przejąć Twoją markę na drodze postępowania rejestrowego możesz się przed tym bronić. Niestety taki spór potrwa lata.

Unieważnienie znaku towarowego – czy to możliwe?

Unieważnienie znaku towarowego jest możliwe, jeśli w toku postępowania istniały tzw. bezwzględne lub względne przeszkody rejestrowe.

Może się zdarzyć tak, że ekspert z Urzędu Patentowego badający Twoje zgłoszenie po prostu ich nie wykryje albo Twój konkurent przegapi okres sprzeciwowy i nie wniesie zastrzeżeń do rejestracji. Nawet jeśli otrzymasz świadectwo ochronne, nie oznacza to, że nabyłeś prawa do marki i nikt Ci ich nie odbierze.

Unieważnienie znaku towarowego jest możliwe w ciągu 5 lat od chwili powzięcia wiadomości o naruszeniu. Jak się przed tym chronić? Powinieneś zadbać o swoje interesy jeszcze przed wystąpieniem z wnioskiem rejestrowym robiąc badanie swojego znaku.

Zobacz również:

Analiza prawna marki minimalizuje ryzyko unieważnienia znaku towarowego

Zanim zdecydujesz się zastrzec swój znak towarowy, skorzystaj z profesjonalnej analizy prawnej marki. Może ją wykonać dla Ciebie rzecznik patentowy.

Takie badanie da Ci odpowiedź, czy wchodząc na rynek z danym oznaczeniem nie naruszysz cudzych praw. Sam nie jesteś w stanie tego stwierdzić i na nic się zda przeczesywanie internetowych czeluści w poszukiwaniu podobnych znaków.

Tutaj potrzebna jest fachowa wiedza, wieloletnie doświadczenie, znajomość reguł kolizyjnych wypracowanych przez orzecznictwo oraz dostęp do specjalistycznych narzędzi. Analiza prawa marki zajmie zaledwie kilka dni, a pozwoli uchronić Cię przed unieważnieniem Twojego oznaczenia.

Przeszkody rejestrowe największego kalibru

W toku postępowania rejestrowego urzędnik sprawdza, czy nie zachodzą bezwzględne przeszkody, które wykluczają możliwość przyznania Ci prawa ochronnego. Jeśli zostaną one wykryte, otrzymasz decyzję odmowną. To naraża Cię na stratę Twojego cennego czasu i pieniędzy.

W bardzo prosty sposób możesz uniknąć takich komplikacji. Profesjonalna analiza prawna marki wykonana przez rzecznika pozwoli wykryć bezwzględne przeszkody rejestrowe, zanim zrobi to urzędnik. Czasami wystarczy jedynie lekko zmodyfikować oznaczenie, by nabrało ono zdolności odróżniającej. Sprawdź, jakie oznaczenia nie mają szans na rejestrację.

Brak zdolności odróżniającej najczęstszym powodem odmowy rejestracji

Brak zdolności odróżniającej to najczęściej występująca bezwzględna przeszkoda rejestrowa. Nie zarejestrujesz więc oznaczenia, które ma jedynie ogólnoinformacyjny charakter. Urząd odmówi wydania świadectwa ochronnego także, gdy zgłoszony do rejestracji znak wprost wskazuje na cechy oferowanych przez Ciebie produktów lub usług (np. słowo „chleb” do oznaczania pieczywa).

Podobny los spotka oznaczenia, które weszły na stałe do języka potocznego (przykładem mogą być dobrze nam znane cukierki krówki czy proszek holi). Co w tym przypadku uniemożliwia rejestrację? Przyznanie prawa ochronnego na wskazane powyżej znaki sparaliżowałoby rynek. Używanie takich oznaczeń przez innych uczestników obrotu gospodarczego stałoby się przecież niemożliwe.

Znaki naruszające dobre obyczaje skazane na porażkę

Istnieje pewna kategoria oznaczeń, które nie mogą zostać zarejestrowane ze względu na dobre obyczaje. Jeśli więc zgłoszony do rejestracji znak zachęca do naruszenia prawa, zawiera symbole religijne lub narodowe, spotka Cię przykra niespodzianka. Urzędnik wyda decyzję odmowną.

A co jeśli nie zauważy przeszkody rejestrowej? Takie przeoczenia też się zdarzają i będą podstawą do unieważnienia Twojego oznaczenia. Sprawą zajmie się Kolegium Orzekające przy Urzędzie Patentowym. Jak widzisz, nie ma znaczenia, że dysponujesz świadectwem ochronnym. To jeszcze nic pewnego.

Zła wiara zgłaszającego znak do rejestracji

O złej wierze zgłaszającego mówimy, gdy wnioskodawca działa z pełną świadomością wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Może to być Twój były wspólnik lub współpracownik, który chce przejąć Twoją markę. Urzędnik rozpatrujący zgłoszenie nie jest w stanie odkryć intencji wnioskodawcy.

Zła wiara to bezwzględna przeszkoda rejestrowa, która jest nie do wykrycia na etapie badania zgłoszenia znaku do rejestracji. Jest to jednak podstawa do tego, by unieważnić taki znak. Co więcej, w tym przypadku nie ma ograniczeń czasowych na wystąpienie z takim żądaniem.

Względne przeszkody rejestrowe

Jeśli w toku postępowania rejestrowego nie zostaną wykryte bezwzględne przeszkody rejestrowe i nikt nie sprzeciwi się zastrzeżeniu Twojego znaku towarowego, otrzymasz świadectwo ochronne. Nie oznacza to jednak, że przyznanych praw nie da się odebrać. Wystarczy wykazać, że zarejestrowany znak narusza cudze prawa.

Może się zdarzyć tak, że ktoś wcześniej zaczął go używać do oznaczania takich samych lub podobnych produktów bądź usług.

Unieważnienie znaku towarowego – czy warto?

Wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie zarejestrowanego znaku to przeważnie strategia obronna. Na taki krok decydują się najczęściej osoby, które są atakowane przez właściciela danego znaku. Spór z konkurentem zmusza ich do poszukiwania sposobu na ratowanie swojego biznesu. Wniosek o unieważnienie znaku jest dobrym krokiem pod warunkiem, że istnieją ku temu przesłanki. W przeciwnym razie można zaszkodzić sobie samemu. Dlatego też zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, skonsultuj swój przypadek z rzecznikiem patentowym, który oceni Twoje szanse na wygranie takiego sporu. Wspólnie przygotujecie strategię obronną skrojoną na miarę Twoich potrzeb.

Ile mam czasu na wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie znaku?

Możliwość unieważnienia znaku towarowego jest ograniczona czasowo. Nie zwlekaj z tą decyzją! Zainteresowany ma tylko 5 lat na wystąpienie z wnioskiem, licząc od chwili dowiedzenia się o istnieniu kolizji. Po upływie tego terminu unieważnienie nie będzie możliwe.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego nie należy opóźniać decyzji o unieważnieniu znaku. Należy pamiętać o tym, że oznaczenie może nabrać wtórnej zdolności odróżniającej na skutek jego używania. Jeśli tak się stanie, nie da się go unieważnić.

Kim są trolle od znaków towarowych?

To osoby wykorzystujące procedurę rejestrową do wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorcy, który nie zastrzegł swojego oznaczenia. W jaki sposób działają? Zgłaszają znak na siebie, a następnie domagają się odkupienia praw do niego. Grożą pozwami, zmuszają do podpisywania odpłatnych umów licencyjnych. Swoim szantażem mogą doprowadzić firmy do bankructwa.

Jak się przed nimi chronić?

Unieważnienie znaku sposobem na trolle

Najskuteczniejszym sposobem jest zapobiegać, a nie leczyć. Jeżeli jako pierwszy zastrzeżesz swój znak towarowy, łatwo przyblokujesz trolla. Jeżeli jednak nie zauważysz jego zgłoszenia, to w oparciu o swoje prawo możesz unieważnić jego znak towarowy. Niestety nie da się tego zrobić szybko. Spór przed Urzędem Patentowym może trwać rok, a przecież konkurent może się odwoływać do wyższych instancji.

Unieważnienie znaku towarowego to skuteczna broń do walki z nieuczciwą konkurencją oraz naciągaczami. Uważaj jednak, bo ostrze tej broni może niekiedy odwrócić się w Twoim kierunku. Dlatego też zanim zdecydujesz się na wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie znaku, zasięgnij opinii rzecznika patentowego. Razem opracujecie najkorzystniejszą strategię obronną.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja