Weszliśmy do Unii Europejskiej i… warto było

Weszliśmy do Unii Europejskiej i… warto było

W Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku zainicjowano debatę o 12 miesiącach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konferencję „Czy było warto? – bilans efektów pierwszego roku w Unii Europejskiej” przygotowała organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Europa i My, skupiająca studentów i absolwentów WSH. Patronat nad tym wartościowym przedsięwzięciem informacyjno-edukacyjnym objęli prezes Rady Ministrów, prof. Marek Belka, oraz prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Leszek Balcerowicz. Patronat medialny sprawował tygodnik „Przegląd”.
Program konferencji obejmował trzy panele dyskusyjne. Pierwszy, poświęcony tematyce społecznej, poddawał analizie europejską świadomość Polaków oraz udział organizacji pozarządowych w procesach integracji europejskiej. Moderatorem był Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. W drugim panelu politycy omawiali międzynarodową pozycję Polski po akcesji do Unii Europejskiej oraz nasz udział w kształtowaniu polityki europejskiej. Dyskusję prowadził prof. Zenon Trejnis z WSH w Pułtusku. Wreszcie panel ekonomiczny – poświęcony ocenie płynących z integracji zysków i kosztów dla polskiej gospodarki, absorpcji funduszy strukturalnych oraz perspektywom przyjęcia przez Polskę euro – poprowadził Krzysztof Maryl z Zakładu Instytucji Europejskich Uniwersytetu Warszawskiego.

BT

Wydanie: 19/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy