Wielka Gala Światowego dnia Społeczeństwa Informacyjnego pod patronatem Prezydenta RP

Wielka Gala Światowego dnia Społeczeństwa Informacyjnego pod patronatem Prezydenta RP

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2016 w roku obchodów jubileuszowym 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Wielki festiwal informatyczny – Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego 2016

Zbliżające się ku końcowi i odbywające się w całym kraju obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) trwają będą od końca lutego do czerwca 2016 r. Od wielu lat wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z licznymi partnerami rządowymi i pozarządowymi przy wsparciu administracji państwowej, Parlamentu oraz licznych organizacji pozarządowych, firm oraz mediów publicznych. Z racji przypadających na ten rok obchodów jubileuszu 35-lecia PTI, tegoroczne obchody ŚDSI 2016 są wydarzeniem jeszcze bardziej wyjątkowym.

Obchody ŚDSI co roku koncentrują się wokół różnych aspektów budowy społeczeństwa informacyjnego: cywilizacyjnych, prawnych, edukacyjnych i technicznych i składają z popularyzacyjno-edukacyjnych konferencji, debat, a także imprez informacyjnych,  konkursów dla młodszych i starszych oraz towarzyskich spotkań.

Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) hasło obchodów ŚDSI w 2016 roku brzmi: „Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych”. Hasło to realizowane będzie poprzez eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Formuła wydarzeń jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych – w większości planowanych imprez mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tegoroczne obchody tego międzynarodowego święta w Polsce zostały objęte patronatem Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union Houlin Zhao oraz patronatem instytucjonalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W składzie Komitetu Honorowego ŚDSI 2016 znalazło się wiele szacownych osób piastujących najważniejsze stanowiska w kraju: Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Rafał Grupiński, Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Paweł Pudłowski, a także Przewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Michał Kleiber oraz Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO Sławomir Ratajski.

Kulminacyjny punkt obchodów, jakim jest corocznie organizowana Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego zostanie połączony z przypadającymi na ten rok wspomnianymi uroczystościami jubileuszowymi 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które od wielu lat jest czołowym inicjatorem wydarzeń poświęconych informatyce w Polsce. Wydarzenie objął swym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Wydarzenie to, będące imprezą cieszącą się renomą dorocznego święta całej branży teleinformatycznej, odbędzie się na początku czerwca w Warszawie.

Wielka Gala, na którą jak co roku zaproszeni zostały osoby piastujące najważniejsze stanowiska w kraju, członkowie PTI, przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki. Wielka Gala odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

Wydanie:

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy