Wielki festiwal informatyczny – Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego 2016

Wielki festiwal informatyczny – Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego 2016

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2016 w roku obchodów jubileuszowych 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Wielki festiwal informatyczny – Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego 2016

Rozpoczynające się w całym kraju obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) trwać będą od końca lutego do czerwca 2016 r. Od wielu lat wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z licznymi partnerami rządowymi i pozarządowymi przy wsparciu administracji państwowej, Parlamentu oraz licznych organizacji pozarządowych, firm oraz mediów publicznych. Z racji przypadających na ten rok obchodów jubileuszu 35-lecia PTI, tegoroczne obchody ŚDSI 2016 są wydarzeniem jeszcze bardziej wyjątkowym.

Obchody ŚDSI co roku koncentrują się wokół różnych aspektów budowy społeczeństwa informacyjnego: cywilizacyjnych, prawnych, edukacyjnych i technicznych i składają z popularyzacyjno-edukacyjnych konferencji, debat, a także imprez informacyjnych,  konkursów dla młodszych i starszych oraz towarzyskich spotkań.

Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) hasło obchodów ŚDSI w 2016 roku brzmi: „Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych”. Hasło to realizowane będzie poprzez eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Formuła wydarzeń jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych – w większości planowanych imprez mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematyką budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tegoroczne obchody tego międzynarodowego święta w Polsce zostały objęte patronatem Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union Houlin Zhao oraz patronatem instytucjonalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W składzie Komitetu Honorowego ŚDSI 2016 znalazło się wiele szacownych osób piastujących najważniejsze stanowiska w kraju: Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Rafał Grupiński, Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Paweł Pudłowski, a także Przewodniczący Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Michał Kleiber oraz Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO Sławomir Ratajski.

Kulminacyjny punkt obchodów, jakim jest corocznie organizowana Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego zostanie połączony z przypadającymi na ten rok wspomnianymi uroczystościami jubileuszowymi 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które od wielu lat jest czołowym inicjatorem wydarzeń poświęconych informatyce w Polsce.

Wydarzenie to, będące imprezą cieszącą się renomą dorocznego święta całej branży teleinformatycznej, odbędzie się na początku czerwca w Warszawie.

W ramach obchodów jubileuszowych 35-lecia PTI podczas Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego przewidujemy wręczenie Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” nadawanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Osobom związanym z działalnością PTI wręczone zostaną Krzyże zasługi –  odznaczenia państwowe dla zasłużonych osób nadawane przez Wojewodę Mazowieckiego. Wielka Gala, na którą jak co roku zaproszeni zostaną członkowie PTI, przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

W najbliższym czasie w ramach obchodów ŚDSI 2016 odbędą się następujące wydarzenia:

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Edukacja z Panem T.I.K.-iem E-umiejętności przepustką do…
Termin: 15 lutego – 13 maja 2016
Miejsce: Internet
Organizator: PTI

Celem VI edycji konkursu jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań informatycznych, szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz zachęcenie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem. Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla młodzieży „Edukacja z Panem T.I.K.-iem – E-umiejętności przepustką do…” skierowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Ogólnie adresatami wydarzeń są uczniowie zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w zakresie wykorzystania narzędzi teleinformatycznych.

Tegoroczna edycja pod hasłem „E-umiejętności przepustką do….” będzie polegała na rozwinięciu tej myśli w formie tworzenia krótkiego filmu przez uczestników konkursu. Jak wykazują doświadczenia lat ubiegłych wydarzenie obejmuje swym zasięgiem kilka tysięcy uczestników. Grono szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całym kraju angażujących się w nie stale rośnie. Z każdą edycją coraz większa liczba nauczycieli wykorzystuje temat Konkursu na swoich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Ogłoszenie wyników konkursu Pan TIK oraz rozdanie nagród nastąpi 13 maja 2016 r.
Impreza informacyjna: „Dni Otwarte ECDL”
Termin: 14-20 marca 2016
Miejsce: wiele miejsc w całym kraju
Organizatorzy: PTI
Kierownik projektu: Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL

Cykliczna akcja informacyjna, przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL w całej Polsce, mająca na celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadczania ich certyfikatem ECDL. W ramach „Dni Otwartych ECDL” odbędzie się szereg spotkań, prelekcji i warsztatów z zakresu używania IT a także konkursy wiedzy informatycznej.

Tradycyjnie jak co roku, odbędą się konkursy na najlepsze Centra Egzaminacyjne ECDL, Laboratoria ECDL oraz na najlepszych egzaminatorów ECDL. Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszego egzaminatora ECDL oraz ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy projekt europejski z ECDL, a także rozdanie nagród nastąpi 13 maja 2016.

V Konferencja z cyklu „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji”

Szkoły bujają w chmurach – miedzy informatyką a programowaniem

Data: 19 maja 2016
Miejsce konferencji: Siedziba Microsoft, Aleje Jerozolimskie 195A
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Informatyczne i Microsoft

Blok rządowy – cele i nowe kierunki rozwoju w edukacji

– Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej – strategia działania w obszarze ICT – nowa podstawa programowa, wpływ na politykę regionalną.

– Prezentacja Ministerstwa Cyfryzacji – plany rozwoju sieci dostępowej w kontekście szkół.

– Prezentacja Instytutu Badań Edukacyjnych – analiza i diagnoza wykorzystywania technologii w polskich szkołach.

– Prezentacja ekspercka dotycząca chmury obliczeniowej w edukacji.

Blok samorządowy – modele współpracy ze szkołami na poziomie regionalnym. Dlaczego samorządy inwestują w najnowsze rozwiązania technologiczne w szkołach?

– Wspólne prezentacje przedstawicieli urzędów miasta i przedstawicieli szkół

Blok szkolny – informatyka a programowanie (prezentacje praktyczne)

– Prezentacje doświadczonych dydaktyków – modele prowadzenia lekcji programowania, informatyki, w oparciu o różne narzędzia informatyczne

– „Klasa z ECDL”, PTI
Więcej informacji oraz program obchodów na stronie: sdsi.pti.org.pl

PTI baner

Wydanie:

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy