Czy właścicielami aptek powinni być tyko farmaceuci?

Czy właścicielami aptek powinni być tyko farmaceuci?

Pro

Mgr Roman Hechmann

Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej

Powinni! Nie dlatego, że tak nam się wyśniło i wymarzyło, ale takie zasady obowiązują już w 12 z 15 krajów Unii Europejskiej. Właścicielami aptek powinni być farmaceuci ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, bo zdarza się, że kierownik nie wszystkiego może dopilnować, a właściciel – magister farmacji – wspólnie kierownikiem będzie lepszym gwarantem dobrej pracy. Przepis dotyczyć będzie starających się o zezwolenie dopiero po wejściu w życie ustawy, tj. od stycznia 2002 roku. Dotychczasowych właścicieli aptek to nie dotyczy.

Kontra

Prof. Andrzej Zoll,

Rzecznik praw obywatelskich

Przepis ustawy farmaceutycznej dotyczący własności aptek budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się już odnośnie artykułu ustawy o środkach farmaceutycznych i uznał, że w punkcie mówiącym o koncesjach jest on niezgodny z konstytucją. Trybunał wywiódł, że konstytucyjna zasada swobody gospodarczej gwarantuje swobodę działalności przede wszystkim pod względem podmiotowym, albowiem podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach. Orzeczenie to zostało przez ówczesny Sejm przyjęte.

Wydanie: 41/2001

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy