Wydarzenia

XXXIII Konkurs Krasomówczy w Golubiu-Dobrzyniu 

Święto polskiej mowy
Mistrzowie mowy polskiej – przewodnicy wybrani w eliminacjach na terenie całego kraju, wsparci doborową grupą Polaków z Ukrainy – spotkali się w dniach 19-21 listopada na XXXIII Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu. Zwyciężyła 21-letnia Emilia Palankiewicz z Warszawy, która w walce o główną nagrodę najpierw musiała przedstawić 10-minutowe wystąpienie (mówiła o Warszawie z końca XIX w.), a w niedzielnym finale przez 15 minut opowiadała o początkach turystyki warszawskiej.
– W ubiegłorocznym konkursie zjadła mnie trema, teraz się nie dałam. Jestem tak wzruszona, że aż zaniemówiłam – wyznała uszczęśliwiona triumfatorka.
Jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Bralczyka oceniało kulturę i sugestywność wypowiedzi, logikę i przejrzystość formułowania myśli, poprawność oraz płynność i bogactwo języka. – Przewodnicy zwykle mówią o tym, co widać. Tu musieli przykuć naszą uwagę, opowiadając o tym, czego nie widzą. To bardzo trudne, więc nie wszyscy decydują się na udział w konkursie – powiedział prof. Bralczyk.

AD


Pomóż innym przetrwać zimę

Pod takim hasłem 22 listopada odbył się kolejny, 35. już koncert charytatywny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Jak zawsze dochód z koncertu przeznaczony został na pomoc dla najuboższych mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego – szczególnie starszych, samotnych i niesprawnych, znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Podczas imprezy Danuta Rinn i Wojciech Młynarski, którzy wielokrotnie uczestniczyli w koncertach charytatywnych, zostali wyróżnieni Medalem 45-lecia PKPS. W tegorocznym koncercie wyreżyserowanym przez Krzysztofa Kolbergera udział wzięli: Olga Bończyk, Grażyna Brodzińska, Halina Frąckowiak, Elżbieta Jodłowska, Alicja Majewska, Dorota Osińska, Danuta Rinn, Krystyna Sienkiewicz, Katarzyna Skrzynecka, Artur Barciś, Damian Damięcki, Paweł Dłużewski, Kabaret OTTO, Włodzimierz Korcz, Dariusz Kordek, Marek Majewski, Wojciech Młynarski, Jacek Mureno, Marian Opania, Andrzej Rosiewicz, Tadeusz Suchocki, Zbigniew Wodecki i Jacek Wójcicki.

MZ


Konkurs plastyczny
W przyjaźni z naturą

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „W przyjaźni z naturą”. Oczekiwane są prace, w których uczniowie pokażą relacje człowieka z przyrodą, określą też, jakie jest nasze miejsce w naturze. Tematem (technika dowolna, format A3) mogą być, z jednej strony, zagrożenia, które niesie XXI w., z drugiej strony, ciągle niezniszczone piękno przyrody.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Prace należy nadesłać do 25 lutego 2005 r. na adres: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, 00-530 Warszawa, ul. Mokotowska 67 A. Na odwrocie każdej nadesłanej pracy powinny się znaleźć: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej. Przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe. Ich wręczenie nastąpi w marcu 2005 r. w Warszawie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na 18. Targach Książki Edukacyjnej „Edukacja XXI”.

IKA


Nagrody im. Glogera dla strażników małych ojczyzn
Na XV sesji glogerowskiej w Łomży, zorganizowanej przez Oficynę Wydawniczą Stopka, tradycyjnie już rozdano nagrody i medale im. Zygmunta Glogera. Najwyższą otrzymał Janusz Odrowąż-Pieniążek za kierowanie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz własną twórczość pisarską.
Nagrodę II stopnia przyznano prof. Januszowi Jasińskiemu z Olsztyna za dorobek badawczy w zakresie stosunków ludnościowych na Warmii i Mazurach oraz red. Romualdowi Mieczkowskiemu z Wilna za zasługi w podtrzymywaniu i rozwijaniu kultury polskiej na Litwie. Nagrody III stopnia wręczono prof. Cezaremu Obrachtowi-Prondzyńskiemu z Bytowa za pionierskie prace o dziejach kultury kaszubskiej i Tomaszowi Brzezińskiemu z Łomży za stworzenie ambitnego teatru Sivina II. Nagrodę specjalną otrzymała Zofia Mierzwińska-Szybka z Warszawy za wieloletnią działalność społeczno-oświatową, zwłaszcza na uniwersytetach ludowych.
Część naukowa sesji poświęcona była kulturze politycznej Polaków. Taki tytuł ma też wydana przez Stowarzyszenie Stopka praca zbiorowa pod redakcją prof. Bronisława Gołębiowskiego ze wstępem prof. Janusza Tazbira.

HK

Wydanie: 49/2004

Kategorie: Wydarzenia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy