Wykorzystać unijne dopłaty

Szanse i zagrożenia – czyli polskie rolnictwo w Unii Europejskiej

W Centrum Multimedialnym Foksal odbyło się spotkanie z cyklu seminariów dyskusyjnych pod hasłem „Polska w Unii Europejskiej”, zorganizowane pod patronatem wojewody mazowieckiego, Leszka Mizielińskiego. Tym razem przedmiotem rozważań była „Koncepcja polskiego rolnictwa na czas członkostwa Polski w Unii Europejskiej”.
W spotkaniu udział wzięli Zofia Krzyżanowska, podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa, oraz Wojciech Kobielski, wiceprezes KRUS. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz prywatnych przedsiębiorców.
Prelegenci skupili się na aspektach zmian społeczno-strukturalnych, jakie wymusi na polskiej wsi Unia Europejska, a także systemie dopłat, ubezpieczeń oraz rent strukturalnych.
Dyskusja ożywiła się, kiedy zaczęły padać pytania z sali. Prywatnych przedsiębiorców interesowały m.in. kwestie dotyczące wysokości ceł na wschodniej granicy Polski, funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego, bezpośrednich dopłat oraz cen na niektóre towary.
Uczestnicy seminarium zgodnie podkreślili, że wejście Polski do UE jest jedyną realną szansą odbudowania silnego polskiego rolnictwa, które w niedalekiej przyszłości będzie mogło na lepszych niż obecnie zasadach konkurować na rynku europejskim. – Unia Europejska to dla polskiego rolnictwa szanse i zagrożenia – tłumaczyła Zofia Krzyżanowska.
– Ale zagrożenia to nic innego jak niewykorzystanie szans.
Pani wiceminister zwróciła uwagę, że Polska wzięła wszystkie unijne instrumenty wsparcia po to, by każdy rolnik mógł z nich skorzystać zgodnie z zapotrzebowaniem. Priorytetem Polski w pierwszym roku członkostwa będzie więc pokonanie formalno-prawnych przeszkód pojawiających się przy wykorzystywaniu środków unijnych.
TS

Wydanie: 49/2003

Kategorie: Rolnictwo

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy