Wyleczony przez internet?

Wyleczony przez internet?

Medyczny system informatyczny pozwoli zaoszczędzić czas pacjenta i lekarza

Projekt ustawy o systemie informacji elektronicznej zakłada również rozwiązania z dziedziny opieki medycznej. Nie tylko będzie można przez internet zarejestrować się i zamówić wizytę u lekarza, ale także uzyskać dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach medycznych. Lekarz natomiast będzie dysponował pakietem w celu prowadzenia diagnostyki, zachowania ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia w medykamenty.

Pacjent bez “e”

Wprowadzenie tej ustawy upowszechni takie pojęcia jak e-recepta, e-skierowanie i zdrowotna karta chipowa pacjenta oraz powinno przynieść wymierne korzyści wynikające z wyeliminowania nadużyć. Nie będzie dublowania wizyt, fałszowania recept czy rozliczeń.
Na razie nawet w przypadku telefonicznej rezerwacji terminu, jeśli zajdzie potrzeba jakiejkolwiek zmiany, brak jest możliwości poinformowania pacjenta. Problem stanowi również dostęp do wyników przeprowadzonych badań, szczególnie gdy wyniki te nie są dostępne bezpośrednio po wykonaniu badania.
Rejestracja online stworzy możliwość umawiania się na wizytę z dowolnego miejsca, dzięki czemu zaoszczędzi czas i koszty. Otworzy również drogę do elektronicznego zarządzania kolejkami oczekujących. Dużym usprawnieniem będzie też wprowadzenie usługi powiadamiania czy potwierdzania SMS-em. Warunkiem rozwoju e-usług jest funkcjonowanie w przychodni elastycznego medycznego systemu informatycznego oraz nieskrępowany dostęp pacjenta do sieci.
Czy nasz rynek zdrowia jest gotowy na powszechne wprowadzanie takich rozwiązań? To zależy od stopnia dojrzałości konkretnej organizacji, stopnia informatyzacji, umiejętności doskonalenia procesów biznesowych zachodzących w zakładzie opieki zdrowotnej. Każdy kontakt pacjenta z przychodnią czy szpitalem polega głównie na wymianie i przetworzeniu informacji. Określanie dolegliwości i stawianie diagnozy przez lekarza może być częściowo zautomatyzowane poprzez wprowadzanie elektronicznych kartotek, aż do wykorzystywania systemów eksperckich automatycznie stawiających diagnozę.

Pacjent zakodowany

Według ekspertów, kluczowym elementem systemu IT w służbie zdrowia powinien być jednolity identyfikator pacjenta, czyli kompendium zapisanych elektronicznie informacji o usługach medycznych, z jakich pacjent korzystał, czy też zdarzeń medycznych, których był podmiotem. Aby zapanować nad informacją, w medycynie ujednolica się terminologię i wprowadza odpowiednie kody. Do określenia sytuacji, w których znalazł się pacjent podczas kontaktu ze służbą zdrowia, tworzy się odpowiednie słownictwo i wprowadza kody numeryczne lub alfanumeryczne do ścisłej identyfikacji pojęć. W Polsce stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych, Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych, Klasyfikację Badań Laboratoryjnych oraz Uniwersalną Nomenklaturę Urządzeń Medycznych ECRI. Dodatkowo każdy świadczeniodawca, który rozlicza się z NFZ, musi raportować realizację procedur medycznych zgodnie z wytycznymi stosownymi do JGP (Jednorodne Grupy Pacjentów). Unifikacja informacji medycznej jest podstawą wymiany informacji między różnymi jednostkami operującymi tą informacją.
Na rynku dostępnych jest już wiele rozwiązań informatycznych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i spełniających całkowicie wymagania stawiane branżowym systemom informatycznym.

e-Rejestracja

Jednym z wielu badań, jakie prowadziła firma ABG SA, było przedsięwzięcie badawcze “Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego i skalowalnego Medycznego Systemu Informatycznego MSI” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Celem projektu było opracowanie kompletnej koncepcji elastycznego Medycznego Systemu Informatycznego, a następnie przebadanie jego użyteczności. Projekt obejmował szereg interdyscyplinarnych uzgodnień i działań, łączących wiedzę medyczną, informatyczną i organizacyjną. Koncepcja wpisuje się w strategiczne programy ogólnopolskie i europejskie związane z rozwojem programu “e-health”. Rezultaty tych badań znalazły swoje odzwierciedlenie w oferowanych przez ABG produktach.
Głównym zadaniem aplikacji e-Rejestracja jest ułatwienie dostępu do usług medycznych pacjentom oraz zakładom opieki zdrowotnej, korzystającym z usług innych jednostek np. w zakresie diagnostyki medycznej. E-Rejestracja komunikuje się z platformą, która odpowiada za wymianę danych pomiędzy wszystkimi podłączonymi systemami i klientami.

Tablet to nie tabletka

Portal adresowany jest do przychodni i gabinetów lekarskich zlecających wykonanie badań i zabiegów innym jednostkom (Kontrahenci), do pacjentów, a także do gabinetów, szpitali wykonujących badania lub dysponujących gabinetami specjalistycznymi.
Portal e-Rejestracja wyposażony jest w system powiadomień umożliwiających informowanie użytkowników o stanie ich spraw za pomocą kanałów SMS, RSS lub e-mail.
Podstawowym celem aplikacji MobiLek jest wsparcie lekarza pracującego w szpitalu w trakcie realizacji jego codziennych zajęć związanych z obsługą pacjentów. Lekarz podczas obchodu po oddziale ma możliwość bezpośredniego i natychmiastowego podglądu na ekranie urządzenia mobilnego danych o pacjentach, takich jak historia choroby, oraz tworzenia zleceń leków dla pacjentów. Podstawową platformą mobilną dla aplikacji MobiLek jest urządzenie określane jako tablet. Zaletą tabletów są niewielkie wymiary i waga oraz możliwość wprowadzenia danych za pomocą innych interfejsów niż klawiatura. Tablet wyposażony został w funkcje odczytu linii papilarnych, co umożliwia logowanie się lekarza na urządzeniu. Posiada również czytnik kodów kreskowych, który może posłużyć jako czytnik identyfikatorów (opasek) u pacjentów.

Justyna Bińkowska, Architekt
Pion Technologii i Standardów ABG SA

Wydanie: 36/2009

Kategorie: Nauka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy