Czy wysocy urzędnicy państwowi, politycy i szefowie spółek skarbu państwa powinni publicznie ujawniać swój majątek?

Czy wysocy urzędnicy państwowi, politycy i szefowie spółek skarbu państwa powinni publicznie ujawniać swój majątek?

PRO

Ludwik Dorn,
poseł PiS

Oświadczenia majątkowe wysokich funkcjonariuszy publicznych powinny być jawne. Żałuję, że projekt ustawy w tej sprawie – z powodu braku kworum – nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji Sejmu. Z pewnością zmniejszyłoby to skalę uzasadnionych i nieuzasadnionych podejrzeń. Pozwoliłoby także zwiększyć moralność publiczną i odbudować zaufanie społeczne do klasy politycznej. Projekt zakładał nie tylko publiczne ujawnienie oświadczeń majątkowych, ale także ich analizę i weryfikację przez urzędy kontroli skarbowej. Mowa była również o nowelizacji ustawy o urzędach kontroli skarbowej.

KONTRA

Marek Dyduch,
poseł SLD

Stan majątkowy posłów i senatorów oraz wysokich urzędników państwowych powinny kontrolować urzędy skarbowe i sejmowa Komisja Etyki, która dziś tylko przegląda oświadczenia poselskie, a powinna mieć instrumenty do ich zbadania i weryfikacji. Ten rodzaj kontroli powinien zostać wzmocniony. Natomiast publiczne ujawnianie majątków to tylko hasło „pod publiczkę”, bo tak naprawdę będzie to mało skuteczne. Obywatel nie ma przecież możliwości zbadania wiarygodności takiego oświadczenia, nie zna źródeł finansowania, nie ma do nich wglądu. Weryfikacja urzędnicza jest również weryfikacją publiczną.

Wydanie: 31/2001

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy