X Targi Książki Historycznej

X Targi Książki Historycznej

Nowością targów będzie cykl pokazów filmów “Historia na ekranie”

Po raz kolejny miłośnicy książki historycznej będą mieli okazję spotkać się z autorami i naukowcami parającymi się tą dziedziną. Od 29 listopada do 3 grudnia w stołecznym Klubie Garnizonowym Domu Wojska Polskiego odbywać się będą jubileuszowe, dziesiąte już Targi Książki Historycznej, na których swoją ofertę zaprezentuje 60 wydawców. Impreza ta to “okręt flagowy” Porozumienia Wydawców Książki Historycznej, zrzeszenia, które powstało z inicjatywy Domu Wydawniczego Bellona i postawiło sobie za cel zahamowanie niekorzystnych tendencji na rynku publikacji upowszechniających historię. Porozumienie skupia już ponad 50 oficyn, a ich oferta tytułowa stanowi prawie 90% wydawanych rocznie książek historycznych.
Ciekawie zapowiada się zorganizowany z okazji jubileuszowej edycji cykl pokazów filmów o tematyce historycznej “Historia na ekranie”. Przed każdą projekcją przewidywane są spotkania z historykami, krytykami filmowymi i twórcami filmów.
Jak co roku niezależne jury pod przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty przyzna Nagrodę KLIO za wkład w popularyzację historii i literatury historycznej. Werdykt szacownego gremium, w którym zasiadają m.in. profesorowie: Barbara Grochulska, Henryk Samsonowicz i Janusz Tazbir, pozostaje jednak tajemnicą aż do uroczystej inauguracji Targów Książki Historycznej.
Targi spotykały się zawsze z dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony wydawców, ale także środowisk naukowych i rzesz czytelników, którzy tłumnie odwiedzają imprezę. Nic dziwnego – dla wielu to jedyna okazja zapoznania się z pełną ofertą rynku publikacji historycznych.

kd


Nominacje do Nagrody KLIO w 2001 r.

Kategoria autorska:
Andrzej Nowak za książkę “Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego” (Wydawnictwo ARCANA);
Daniel Bargiełowski za książkę “Po trzykroć pierwszy. Gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz” (Oficyna Wydawnicza RYTM);
Krzysztof Komorowski za książkę “Polityka i walka. Konspiracje zbrojnego Ruchu Narodowego 1939-1945 (Oficyna wydawnicza RYTM);
Robert Bielecki za książkę “Encyklopedia wojen napoleońskich” (Wydawnictwo TRIO).

Kategoria monografii naukowej:
Andrzej Karpiński za książkę “W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne” (Wydawnictwo NERITON, Instytut Historii PAN);
Jerzy Kochanowski za książkę “W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950” (Wydawnictwo NERITON);
Jerzy Eisler za książkę “Grudzień 1970. geneza, przebieg, konsekwencje” (Wydawnictwo “Sensacje XX wieku”);
Katarzyna Weiss za książkę “Swoi i obcy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939” (Wydawnictwo Adam Marszałek);
Jerzy Sperka za książkę “Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów awansu i kariery w późnośredniowiecznej Polsce” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Kategoria edytorska:
Oficyna wydawnicza RYTM, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Instytut Dziedzictwa Narodowego – wydawcy książki “Polacy-Żydzi 1939-1945”. Wybór źródeł w opracowaniu Andrzeja Krzysztofa Kunerta;
Wydawnictwo NERITON za edycję serii “Niemcy w Polsce 1945-1950”.

Kategoria Varsaviana:
Barbara Engelking i Jacek Leociak za książkę “Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym Mieście” (Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN).

 

Wydanie: 48/2001

Kategorie: Książki

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy