Zagospodarować opady

– Ekologiczne zagospodarowanie wód pochodzenia opadowego należy do ważnych zadań infrastruktury. Mimo znaczenia tej kwestii nie ma kompleksowego uregulowania prawnego, chociaż początki kanalizowania wód opadowych sięgają odległych czasów. Rozwój urbanizacji doprowadził do kanalizacji coraz większych obszarów. Prowadzi to do znacznie szybszego odprowadzania wód opadowych do odbiornika wodnego, zakłóca hydraulikę cieków, a w efekcie w sposób istotny zakłóca obieg wody w przyrodzie. Wrześniowa “Aura. Ochrona Środowiska” przedstawia jeden ze sposobów zagospodarowania wód opadowych – wprowadzanie ich do gruntu.
– W całym kraju trwa szacowanie rozmiarów zniszczeń, jakie spowodowała długotrwała susza. Tam, gdzie upały nie zniszczyły wszystkich upraw, sytuację pogorszyły ulewne deszcze. Zboża jare, kukurydza, ziemniaki i buraki cukrowe oraz użytki zielone najbardziej ucierpiały z powodu kilkutygodniowej fali upałów. Do resortu rolnictwa z poszczególnych województw wciąż napływają raporty o stanie upraw. Sprawdza się najczarniejszy scenariusz strat w tegorocznych uprawach, donosi wrześniowy numer “Rolnika. Dzierżawcy”. W całym kraju szacuje się je na kilkanaście miliardów złotych. Co proponuje rząd, by choć w pewnym stopniu zrekompensować olbrzymie straty rolników, które w sporej części są już nie do odrobienia? Na co mogą liczyć duże gospodarstwa?
– W Brzezinach pod Łodzią prowadzona jest hodowla danieli zakupionych kilka lat temu na Węgrzech i Słowacji. W ten sposób z hodowli OHZ do naszych lasów trafią daniele, które wzbogacą genetycznie polską populację. Zakłada się, że od 2007 r. z hodowli Nadleśnictwa Brzeziny do łowisk otwartych rocznie trafiać będzie ok. 50 zwierząt. Jak podaje “Łowiec Polski” (9/06), Lasy Państwowe realizują jeszcze wiele innych zadań o zbliżonym celu, chociażby hodowlę muflonów w Górach Sowich, intensywną hodowlę dzików w dużych kompleksach leśnych i zagrodową hodowlę zajęcy.

EM

Wydanie: 40/2006

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy