Zapłaćcie Filoskowi!

Zapłaćcie Filoskowi!

Stanisław Filosek jako jedyny z informatorów SB w Hucie im. Lenina przyznał się do współpracy i kolegom hutnikom wyznał swe winy. Złamany przez SB po stanie wojennym przez kilka lat donosił na kolegów, przy okazji przyjmując kilka drobnych kwot „na koszty własne”. Teraz złożył w IPN doniesienie na „swoich” esbeków. Bo go straszyli. „Powinni zapłacić za moje męki i poniżenie”, mówi. Teraz czekamy, aż Filosek złoży do sądu wniosek o odszkodowanie. Jak zapłata, to zapłata, czyż nie?

Wydanie: 9/2006

Kategorie: Przebłyski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy