Czy zasadne jest rozszerzenie kategorii kombatantów o ludzi działających aż do roku 1989?

Czy zasadne jest rozszerzenie kategorii kombatantów o ludzi działających aż do roku 1989?

PRO

Andrzej Gwiazda,
działacz solidarnościowy
Tak. To jest próba przywrócenia równowagi społecznej. Jedyny problem i ujemny aspekt całej sprawy to dokonanie uczciwej weryfikacji kandydatów, tym bardziej że w samym podziemiu solidarnościowym były różne grupy. Chodzi jednak o zadośćuczynienie wszystkim tym, którzy rzeczywiście ucierpieli, a dziś mają np. obniżone emerytury z powodu krótszego okresu składkowego itp.

KONTRA

Gen. Wacław Szklarski,
prezes Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
Nie należy rozszerzać kategorii kombatantów, bo za takich zgodnie z prawem międzynarodowym uznaje się tylko tych, którzy z bronią w ręku walczyli na froncie lub działali w ruchu oporu. Jeśli natomiast władze uznają, że są inne grupy osób poszkodowanych, które poniosły uszczerbek, były represjonowane, to mogą w miarę posiadanych środków przyznawać im odszkodowania.

Wydanie: 19/2007, 2007

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy