Jak zatrudnić pracownika na umowę-zlecenie?

Jak zatrudnić pracownika na umowę-zlecenie?

Większość właścicieli firm w pewnym momencie potrzebuje pracowników, którzy pomogą w rozwoju oraz organizacji. Aby legalnie go zatrudnić, warto zapoznać się z kilkoma ważnymi zasadami. Dowiedz się, jak przygotować odpowiednią umowę i poznać prawo pracy.

Z czym warto zapoznać się przy zatrudnianiu pracownika?

Jeżeli decydujemy się na zatrudnienie, istotne jest poznanie podstaw prawnych takiego przedsięwzięcia. Pracownik powinien być zatrudniony w oparciu o odpowiednią umowę. Może być to umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony regulowane przez Kodeks Pracy lub umowa o dzieło czy umowa zlecenie oparta na Kodeksie Cywilnym. Prawidłowo skonstruowana umowa powinna zawierać takie informacje jak datę zawarcia, jej rodzaj, strony stosunku pracy, a także warunki, czyli określone wynagrodzenie, wymiar czasu, miejsce jej wykonywania oraz rodzaj. Umowa powinna być wydrukowana w dwóch egzemplarzach – jeden dla pracownika, a drugi dla firmy jako dokumentacja. Należy pamiętać również o kosztach zatrudnienia pracownika, które różnią się w zależności od rodzaju umowy i czy będą przy niej składki ZUS oraz ewentualnie jakie.

Istota prawa pracy oraz umowy

Jeżeli zdecydowaliśmy się na zatrudnienie nowego pracownika, niezwykle istotne jest zapoznanie się z wszystkimi prawami i zasadami, do których powinniśmy się przystosować. Przede wszystkim ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków do pracy. Należy pamiętać o przestrzeganiu ustalonych godzin, a po ośmiu z nich każdemu pracownikowi przysługuje przerwa. Większość zasad, a także praw przysługujących pracownikowi reguluje Prawo Pracy. Jest to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, który określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników. Obejmuje ono również zagadnienia związane z przygotowaniem stosunku pracy do nawiązania, następstw wynikających z jego zawarcia oraz zabezpieczenia ich prawidłowej realizacji. Prawo Pracy sprzyja każdemu pracownikowi, niezależnie od branży i spełnia wiele funkcji – przede wszystkim ochronną, organizatorską, polubowną czy redystrybucyjną. Dzięki nim możliwa jest ochrona interesów pracownika, określenie odpowiednich represji, jakim może być poddany, rozwiązywanie ewentualnych sporów w polubowny sposób, czy ustalenie odpowiedniego wynagrodzenia. Prawo Pracy reguluje również najważniejsze prawa i obowiązki, które przysługują pracownikom, czyli różnego rodzaju zasady. Jest to przede wszystkim umożliwienie wolności wyboru pracy, poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika, godziwe wynagrodzenie oraz równe traktowanie w zatrudnieniu, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków, zasada ułatwienia podnoszenia kwalifikacji, wolność do partycypacji i koalicji, zgodność umowy o pracę z obowiązującym prawem, a także prawo do wypoczynku. Istotny jest tutaj również stosunek pracy, czyli wykonywanie jej przez pracownika na rzecz pracodawcy przy odpowiednim wynagrodzeniu. Charakter stosunku pracy powinien być ciągły i ma charakter osobisty, jednak to pracodawca podnosi odpowiedzialność za ryzyko produkcyjne, socjalne czy gospodarcze w związku z pracą.

Zaufaj specjalistom

Jeżeli podjąłeś decyzję o powiększeniu swojego zespołu, z którym zamierzasz realizować dalsze projekty i koncepcje, warto dokładnie dowiedzieć się, jak legalnie zatrudniać pracownika, co powinniśmy mu zapewnić oraz jak postępować w przypadku ewentualnych problemów. Często jednak wiedza przekazywana w internecie nie wystarczy, więc wówczas warto udać się do osoby, która profesjonalnie zajmuje się Prawem Pracy. Specjaliści w tej dziedzinie pomogą w takich kwestiach jak przestrzeganie zasad pracy, urlopy, nawiązanie oraz zakończenie stosunków pracy, ochrona pracownika czy rokowania pracownicze. Fachowa pomoc dostarczy Ci pewność w tym procesie i rozwianie wszelkich wątpliwości.

Artykuł powstał przy współpracy z https://jakubowskazawada.com/

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja