Zdrowy duch i ciało

W Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej sala gimnastyczna jest równie ważna jak sala wykładowa

Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Jerzy Ligman, przewiózł już swój dobytek z tymczasowej siedziby biurowca przy ul. Kolejowej w Warszawie. Kończy się proza zajęć w wynajętych pomieszczeniach. Nadchodzi era stabilizacji, wygody i rozmachu.
Kompleks ursynowskiej uczelni już we wrześniu będzie dostępny dla studentów. Siedem nowocześnie wyposażonych auli może przyjąć jednorazowo 2,3 tys. studentów, zaś razem z salami wykładowymi i ćwiczeniowymi jednocześnie może tutaj się uczyć ok. 5 tys. młodych ludzi.
Uczelnia w swej nowej siedzibie rozpocznie działalność 11 września 2003 r. konferencją naukową: “Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach akcesji do Unii Europejskiej”.

Pachnie świeżą farbą

Projektanci nowej siedziby pomyśleli o wszystkim. Są pomieszczenia dla samorządu studenckiego i klubu, dla zaplecza barowo-restauracyjnego i dla ośrodka naukowego współpracującego z programami Unii Europejskiej, będą hotelowe pokoje gościnne dla przyjezdnych wykładowców. Biblioteka współpracująca z Biblioteką Narodową pełnić będzie także rolę biblioteki dla mieszkańców dzielnicy. Już dzisiaj dysponuje zbiorem ponad 30 tys. książek i 220 tytułami czasopism. Skomputeryzowany system wypożyczeń zapewnia szybki dostęp do podręczników akademickich i innych materiałów dydaktycznych. Istnieje możliwość zamawiania książek przez telefon i korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej. Dostęp do Internetu umożliwia sprawne uzyskiwanie informacji bibliograficznych
Pachnie świeżą farbą, posadzki błyszczą, a w podziemnym garażu na 300 aut trwają ostatnie prace porządkowe. – Parking pochłonął prawie jedną trzecią środków, ale to było koniecznością, bo bez rozwiązania miejsca postoju aut władze dzielnicy nie wydałyby zgody na budowę tak dużej instytucji pomiędzy domami mieszkalnymi – tłumaczy kanclerz Jerzy Ligman.
Studenci cenią dobre położenie uczelni – 150 m od przystanku metra Stokłosy.

Okiem studenta inspektora

Studentów zachwyca nowoczesna sala sportowa z pełnym wyposażeniem, spełniająca podstawowe normy dla koszykówki i siatkówki.
Wielofunkcyjna sala gimnastyczna jest jednym z największych, nie tylko wśród uczelni niepublicznych, nowo zaprojektowanych centrów sportu akademickiego. Kierownik studium wychowania fizycznego, mgr Jerzy Szyszko, ma plany – obowiązkowe zajęcia z WF dla I roku w kilku dyscyplinach do wyboru – koszykówka, siatkówka, aerobik lub pływanie, reprezentowanie uczelni na zawodach akademickich, a wreszcie opieka nad studentami, którzy mają osiągnięcia w sporcie. Do takich należą uczestnik olimpiady w Sydney, łucznik Grzegorz Targoński, mistrzyni Polski w rzucie dyskiem, Joanna Wiśniewska, czy Marcin Praźma, reprezentant Polski w gimnastyce sportowej.
Komisja studencka zajrzałaby z pewnością do siedmiu auli, dużych sal wykładowych, ucieszyłaby się z możliwości wyjścia w czasie przerwy na taras. Studenci pochwaliliby bar i restaurację, dostrzegliby zalety kompleksowego usytuowania biblioteki, a także przestronnych pracowni, w tym dziesięciu laboratoriów komputerowych wyłożonych specjalną wykładziną elektrostatyczną.
Studentów zachęca się do udziału w pracach koła naukowego SENKES, do współuczestnictwa w organizowanych przez WSEI konferencjach naukowych.
Absolwenci powinni umieć zaadaptować się zarówno w małej firmie, jak i w wielkim koncernie, w ministerstwie i urzędzie gminnym. Ci, którzy otrzymali dyplomy ukończenia studiów licencjackich, są dobrze oceniani przez pracodawców.

BT


Siedem atutów WSEI w Warszawie

Prof. Paweł Bożyk, rektor, wylicza:
1. Większy niż na innych uczelniach ekonomicznych udział informatyki w kształceniu. Poza nowym kierunkiem informatyka także na kierunkach ekonomicznych wykładana jest informatyka w biznesie.
2. W czasie studiów każdy student ma 720 godzin zajęć językowych. Obowiązkowe są dwa języki obce, 60 godzin zajęć z każdego w ciągu semestru. Na ostatnich latach są konwersatoria prowadzone częściowo przez obcokrajowców – dyskusje na tematy biznesowe.
3. Duży udział przedmiotów międzynarodowych pozwalających na swobodne poruszanie się w UE. Szczególnie dotyczy to Wydziału Biznesu Międzynarodowego oraz Wydziału Integracji Europejskiej. Także na Wydziałach Finansów i Bankowości oraz Ekonomiki Ubezpieczeń uwzględniono aspekt międzynarodowy.
4. Udział specjalistów praktyków. Specjalne 15-godzinne konwersatoria prowadzone są przez prezesów spółek, ministrów, przewodniczących rad nadzorczych i przedstawicieli organów samorządowych.
5. Kadra uczelni to wybitni naukowcy. Zajęcia prowadzi ok. 100 profesorów i doktorów habilitowanych. Są wśród nich byli ministrowie finansów i edukacji narodowej.
6. Jako jedyna uczelnia w kraju WSEI ma przewodniki programowe, z podziałem na dwugodzinne zajęcia. Opisane są tam wszystkie zajęcia, wykłady, ćwiczenia i seminaria. Przewodniki pomagają studentowi zorientować się w brakach, są także elementem kontroli wykładowców.
7. Od nowego semestru wykłady prowadzone są zarówno na żywo, jak i przez Internet. Student po wprowadzeniu do komputera indywidualnego hasła może uczestniczyć w wykładach, nawet będąc w domu.

 

Wydanie: 29/2003

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy