Zieloni wizjonerzy

Zieloni wizjonerzy

Młodzi ludzie z 50 szkół z całej Polski potrafili nie tylko zaplanować inwestycje marzeń w swojej gminie, lecz także przeprowadzić konsultacje społeczne

Wyzwaniem, przed którym staje dziś nowoczesny samorząd, jest nie tylko rozwój infrastrukturalny i gospodarczy regionu, lecz także jego planowanie z zaangażowaniem społeczeństwa oraz uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego. Jaką rolę w tym procesie może odgrywać szkoła?
Jej kluczowym zadaniem oprócz przekazania wiedzy z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem nauczania jest wykształcenie w młodych ludziach umiejętności zastosowania jej w praktyce – w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Założenia takie przyświecały pomysłodawcom projektu „Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych (Geokonsultacje+)”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i został zrealizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. – Podstawowym celem naszych działań było rozbudzenie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych aktywnych postaw obywatelskich. Równie istotnym zadaniem było zainteresowanie młodych ludzi otaczającym środowiskiem i ochroną przyrody, zwłaszcza w kontekście zagospodarowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju w najbliższej okolicy – mówi Monika Rusztecka, koordynator projektu. Jednocześnie aktywność młodzieży stała się okazją do zwrócenia na te ważne zagadnienia uwagi rodziców, nauczycieli, urzędników i mediów.

Nauka w praktyce
Według dr. Witolda Lenarta z Uniwersytetu Warszawskiego, eksperta uczestniczącego w projekcie, szkoła musi szerzej otwierać się na problemy lokalne. Powinna wskazywać i oceniać materialne zmiany w otoczeniu, poczynając od tych dotyczących samej edukacji i wychowania, poprzez warunki bytowania rodzin uczniów i nauczycieli, a na potrzebach całego społeczeństwa kończąc.
Dlatego kluczowym elementem projektu był konkurs „Zielony Wizjoner”, w którym młodzi ludzie z 50 szkół z całej Polski podjęli wyzwanie przeprowadzenia konsultacji na temat wymarzonych inwestycji w swoich gminach.
Narzędziem zarówno planowania samych inwestycji, jak i prowadzenia konsultacji ze społecznością lokalną był portal Geokonsultacje+ (www.geokonsultacje.edu.pl). Dzięki niemu młodzi wizjonerzy mogli zaprezentować swoje pomysły, wykorzystując opracowane przez siebie mapy i wizualizacje 3D. Na portalu uczniowie prezentowali dokumentację z prac w terenie, wywiady z członkami społeczności lokalnej, władzami gminy czy miasta lub ekspertami, filmy, zdjęcia oraz wnioski dotyczące potencjalnych konfliktów, które mogą się wiązać z realizacją wymarzonej inwestycji.
Za pośrednictwem geoportalu mogli również zebrać opinie mieszkańców danej okolicy na temat swojego pomysłu. Przygotowując projekt, młodzież zaprosiła do udziału w konsultacjach lokalną społeczność, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji zarządzających obszarami chronionymi. Jednym z zadań zespołów biorących udział w konkursie było uwzględnienie istniejących lub planowanych w okolicy elementów infrastruktury i sąsiedztwa terenów cennych przyrodniczo oraz podjęcie próby odczytania zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycje marzeń
Pomysły na „inwestycje marzeń” były różnorodne. Większość prac koncentrowała się na obiektach mających pomóc młodzieży spędzić ciekawiej czas wolny, takich jak park rozrywki, paintball, aquapark, hala sportowa, tor gokartowy, wrotkowisko itp. Powstały także bardzo dojrzałe projekty, dotyczące przedsięwzięć zaspokajających potrzeby szerokiej grupy społecznej (zagospodarowanie i rewitalizacja parków, ścieżki rowerowe, przekaźnik telefonii komórkowej).
Eksperci projektu podkreślają pomysłowość i inicjatywę młodych wizjonerów, ale również doceniają pozytywną reakcję dorosłych. – Cieszy mnie wsparcie, którego udzieliła młodzieży pracującej nad projektami „inwestycji marzeń” część lokalnych społeczności i urzędów. Poważne traktowanie naszych młodych obywateli, dzielenie się z nimi wiedzą i doświadczeniem oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów napawają optymizmem – mówi Agnieszka Chrząstowska-Wachtel, ekspert projektu.
Konkurs został rozstrzygnięty we wrześniu. Największe uznanie wzbudziły pomysły uczniów z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich (I miejsce wśród szkół gimnazjalnych za projekt Ośrodka Edukacji Ekologicznej Bliżej Natury) oraz młodzieży z Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 3 w Lublinie (I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych za projekt rewitalizacji parku Bronowickiego w Lublinie).
Efekty prac wszystkich zespołów oraz listę laureatów można zobaczyć na www.geokonsultacje.edu.pl.
Uwagę ekspertów zwróciła większa aktywność uczestników konkursu w miejscowościach mniejszych, stwarzających lepszą możliwość „operowania” demokracją bezpośrednią i dotarcia do osób odpowiedzialnych za różne etapy istotne dla procesu planistycznego. – Najlepsi uczniowie z naszego konkursu są gotowi do walki o swoje pomysły i mogą wyzwolić ruch w zwykle ospałym samorządzie – podkreśla dr Lenart. – Mamy kilka przykładów wyraźnego obudzenia rady gminy lub miasta przez uczniowski pomysł.
Jest zatem duża szansa, że zieloni wizjonerzy aktywnie włączą się w życie społeczności lokalnych już poza szkolnym konkursem i pociągną za sobą innych.

Wydanie: 42/2011

Kategorie: Kraj

Komentarze

  1. paintball
    paintball 10 sierpnia, 2014, 21:39

    Jestem bardzo zadowolony z usługi jaką wykonali

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy