Zostań prymusem!

Zostań prymusem!

Można się jeszcze zgłaszać do konkursu Primus Inter Pares na najlepszego studenta

Konkurs Primus Inter Pares jest jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć środowiska studenckiego naszego kraju. Jego głównym organizatorem jest Zrzeszenie Studentów Polskich, z którym ściśle współpracuje Parlament Studentów RP. Od samego początku konkursowi towarzyszyło duże zainteresowanie i poparcie ze strony całego środowiska akademickiego. Wypracowana przez lata tradycja i marka konkursu zjednały mu przychylność i szacunek najwyższych urzędników państwowych i samorządowych. Patronowali mu wielokrotnie wojewodowie, prezydenci miast, a ostatnio praktyką stało się obejmowanie go patronatem przez kolejnych prezydentów.

Podstawowe informacje
1.Terminy:
listopad 2001 r. – ogłoszenie konkursu we wszystkich ośrodkach akademickich
marzec / kwiecień 2002 r. – finały regionalne
maj / czerwiec 2002 r. – Wielki Finał Konkursu Primus Inter Pares w Warszawie – Pałac Prezydencki (z udziałem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego).
Konkurs organizowany jest nieregularnie od połowy lat 60.
19 czerwca ub.r. w Pałacu Prezydenckim odbył się pierwszy ogólnopolski finał konkursu, w trakcie którego dziesięciu najlepszych studentów w Polsce otrzymało z rąk prezydenta statuetki Primus Inter Pares. I nagrodą był samochód osobowy.

Uczestnictwo w konkursie:
Przewidujemy, że w tym roku akademickim do konkursu zgłosi się kilka tysięcy studentów mogących pochwalić się wybitnymi osiągnięciami. Oprócz wysokiej średniej i znajomości języków obcych punktowane są: działalność studencka, publikacje i badania naukowe, wnioski racjonalizatorskie, wygłoszone referaty itp.

Sposób wyłaniania laureatów:
Do konkursu można się zgłaszać przez rady uczelniane i rady okręgowe ZSP w całym kraju lub poprzez samorządy studenckie na poszczególnych wydziałach. Formularz zgłoszeniowy znajduje się także na stronie poświęconej konkursowi: www.primus.zsp.lublin.pl. Na uczelniach powoływane są przez rektorów komisje konkursowe, w których skład wchodzą dziekani, profesorzy, przedstawiciele organizacji studenckich i samorządów uczelnianych. Komisje przyznają uczestnikom punkty za poszczególne osiągnięcia. Oficjalny regulamin konkursu w punkcie 4 stwierdza: “Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest (…) uzyskanie przez studenta średniej ocen za ostatni rok akademicki minimum 4,71 z jednego kierunku studiów i (…) znajomość co najmniej jednego języka obcego”. Z koliei punkt 8 mówi: “Ponadto punktowana jest (…) praca w organizacjach studenckich, w samorządzie studenckim, redagowanie gazety studenckiej, praca w studenckim ruchu naukowym, osiągnięcia sportowe i artystyczne, organizacja akcji charytatywnych itp.(…)”. Po przyznaniu punktów sporządzana jest klasyfikacja uczestników konkursu na danej uczelni. Do finału regionalnego kwalifikują się najlepsi (nie więcej niż sześć osób).

Finały:
1. Regionalne – organizowane na przełomie marca i kwietnia 2002 r. w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Najlepsi studenci otrzymają dyplomy Primus Inter Pares i nagrody, a także będą mieli okazję spotkać się z władzami uczelni, swoich miast oraz zaprezentować się przed mediami regionalnymi i sponsorami eliminacji środowiskowych, którzy – jak poprzednie lata wskazują – zostawali pracodawcami laureatów konkursu.
2. Ogólnopolski – wiosna 2002 r. Na Wielkim Finale Primus Inter Pares w Warszawie na przełomie maja i czerwca 2002 r. spotka się kilkunastu najlepszych studentów. Obecni będą m.in. przedstawiciele najwyższych władz, rektorzy uczelni wyższych, sponsorzy, przedstawiciele świata nauki oraz polityki. W trakcie tej uroczystości laureatom zostaną wręczone statuetki Primus Inter Pares oraz nagrody (m.in. samochód osobowy).


Jak to było w poprzedniej edycji konkursu?
Patronat nad konkursem Primus Inter Pares objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Finał miał miejsce w Pałacu Prezydenckim, a główną nagrodą był samochód osobowy. W gali w Pałacu Prezydenckim wzięli udział rektorzy zwycięskich uczelni, przedstawiciele rządu i instytucji wspierających konkurs.

 

Wydanie: 5/2002

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy