Prenumerata

Powrót na stronę główną

 

PRENUMERATA – najlepszy sposób na kupno „Przeglądu”!

SKLEP TYGODNIKA PRZEGLĄD

Tu kupisz książki i prenumeratę

sklep.tygodnikprzeglad.pl

PRENUMERATA PRZEZ „RUCH”

Prenumeratę w „Ruchu” można zamówić na rok, pół roku oraz na kwartał.

Wpłaty na:

cały rok (296,80 zł)

półrocze (151,20 zł)

kwartał (78,40 zł)

Zamówienia na prenumeratę przyjmują Zespoły Prenumeraty właściwe dla miejsca zamieszkania klienta:

www.prenumerata.ruch.com.pl

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania, w tym o prenumeracie zagranicznej, udziela

RUCH S.A. Biuro Kolportażu
ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa
prenumerata@ruch.com.pl

Centrum Obsługi Klienta RUCH tel. +48 (22) 693 70 00 lub 801 800 803

PRENUMERATA POCZTOWA

Prenumeratę pocztową można zamówić na rok, pół roku oraz na kwartał:

Wpłaty na:

cały rok (296,80 zł)

półrocze (151,20 zł) 

kwartał (78,40 zł)

Zaprenumerowane egzemplarze są dostarczane pod wskazany adres bez dodatkowych opłat na terenie całego kraju. Aby zamówić prenumeratę pocztową wystarczy wpłacić określoną sumę:

  • drogą elektroniczną pod adresem: http://prenumerata.poczta-polska.pl

  • we wszystkich urzędach pocztowych na terenie kraju

  • przez listonoszy, w szczególności od osób niepełnosprawnych oraz od mieszkańców wsi i małych miasteczek

PRENUMERATA ELEKTRONICZNA

Najtańszy i najwygodniejszy sposób na otrzymywanie kolejnych numerów tygodnika. Co więcej, wybierając ten rodzaj prenumeraty możesz przeczytać nowy PRZEGLĄD już w sobotę (do kiosków trafia w poniedziałek). Więcej na temat e-prenumeraty, z możliwością zakupu, piszemy tutaj, a o podobnej usłudze subskrypcji wersji elektronicznej dowiesz się tu.

* * *

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 635 84 10 wew. 118, email: kolportaz@tygodnikprzeglad.pl