Prenumerata

Powrót na stronę główną

 

PRENUMERATA – najlepszy sposób na kupno „Przeglądu”!

SKLEP TYGODNIKA PRZEGLĄD

Tu kupisz książki i prenumeratę

www.sklep.tygodnikprzeglad.pl

PRENUMERATA PRZEZ „RUCH”

Prenumeratę w „Ruchu” można zamówić na rok, pół roku, trzy kwartały oraz na kwartał.

Wpłaty na:

Cały rok (280,50 zł)

I półrocze (137,50 zł)

II półrocze (143,00 zł)

I kwartał (71,50 zł) (styczeń, luty, marzec)

II kwartał (66,00 zł) (kwiecień, maj, czerwiec)

III kwartał (71,50 zł) (lipiec, sierpień, wrzesień)

IV kwartał (71,50 zł) (październik, listopad, grudzień)

Zamówienia na prenumeratę przyjmują Zespoły Prenumeraty właściwe dla miejsca zamieszkania klienta:

www.prenumerata.ruch.com.pl

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania, w tym o prenumeracie zagranicznej, udziela

RUCH S.A. Biuro Kolportażu

ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa

prenumerata@ruch.com.pl

Centrum Obsługi Klienta „RUCH” tel. +48 (22) 693 70 00 lub 801 800 803

PRENUMERATA POCZTOWA

Prenumeratę pocztową można zamówić na rok, pół roku, trzy kwartały oraz na kwartał:

Wpłaty na:

Cały rok (280,50 zł)

I półrocze (137,50 zł) 

II półrocze (143 zł)

I kwartał (71,50 zł) (styczeń, luty, marzec) przyjmowane są do 25 listopada 2017 r.

II kwartał (66 zł) (kwiecień, maj, czerwiec) przyjmowane są do 25 lutego 2018 r.

III kwartał (71,50 zł) (lipiec, sierpień, wrzesień) przyjmowane są do 25 maja 2018 r.

IV kwartał (71,50 zł) (październik, listopad, grudzień) przyjmowane są do 25 sierpnia 2018 r.

Zaprenumerowane egzemplarze są dostarczane pod wskazany adres bez dodatkowych opłat na terenie całego kraju. Aby zamówić prenumeratę pocztową wystarczy wpłacić określoną sumę:

  • drogą elektroniczną pod adresem: http://prenumerata.poczta-polska.pl

  • we wszystkich urzędach pocztowych na terenie kraju

  • przez listonoszy, w szczególności od osób niepełnosprawnych oraz od mieszkańców wsi i małych miasteczek

PRENUMERATA REDAKCYJNA

Prenumeratę redakcyjną można zamówić od dowolnego numeru. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na konto wydawcy „Przeglądu”.

Roczna 289 zł

Półroczna 149 zł

Kwartalna 79 zł

W przelewie należy zawrzeć dane: imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być wysyłany tygodnik, a w tytule przelewu wpisać „Prenumerata”. Po potwierdzeniu wpłaty, egzemplarze będą wysyłane do Państwa bezpośrednio z redakcji „Przeglądu”.

Dane do przelewu:

Fundacja „ORATIO RECTA”

ul. Inżynierska 3 lok. 7

03-410 Warszawa

Santander Bank Polska 35 o/Warszawa

72 1090 2851 0000 0001 2023 9821

KOD SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 635 84 10 wew. 120, email: kolportaz@tygodnikprzeglad.pl