Kontakt z redakcją

Powrót na stronę główną

Tygodnik „Przegląd” wydawany jest przez Fundację Oratio Recta

ul. Inżynierska 3 lok.7

03-410 Warszawa

Kontakt:
(22) 635 84 10
503 159 027
503 158 795

e-mail: redakcja@tygodnikprzeglad.pl

NIP: 951-19-67-251 , REGON: 016275090
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000198445

Nr konta: Santander Bank Polska, 72 1090 2851 0000 0001 2023 9821

REDAGUJE KOLEGIUM

Redaktor naczelny: Jerzy Domański

e-mail: j.domanski@tygodnikprzeglad.pl

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego: Paweł Dybicz

p.dybicz@tygodnikprzeglad.pl

Zastępca redaktora naczelnego: Robert Walenciak

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Sekretarz redakcji: Agata Gogołkiewicz

wydarzenia kulturalne

a.gogolkiewicz@tygodnikprzeglad.pl

Zastępca sekretarza redakcji: Aleksandra Pańko

a.panko@tygodnikprzeglad.pl

DZIAŁ KOLPORTAŻU

kolportaz@tygodnikprzeglad.pl

Wydawnictwa książkowe:

sklep@tygodnikprzeglad.pl

REKLAMA I KOMUNIKACJA

Dyrektor ds. wydawniczych i reklamy: Anna Banaszek

a.banaszek@tygodnikprzeglad.pl

Wicedyrektor ds. wydawniczych i reklamy: Agata Mierzejewska
a.mierzejewska@tygodnikprzeglad.pl

 SEKRETARIAT FUNDACJI I REDAKCJI
sekretariat@tygodnikprzeglad.pl

Kontakt z redakcją