O Przeglądzie

Powrót na stronę główną

HISTORIA

Tygodnik „Przegląd” powstał w grudniu 1999 roku, kontynuując tradycję ukazującego się wcześniej „Przeglądu Tygodniowego”. To właśnie z tego pisma wywodzi się skład redakcji nowego „Przeglądu”. Powodem powstania „Przeglądu” stało się wyczerpanie możliwości funkcjonowania pisma w dotychczasowej formie w sytuacji, w której od długiego czasu nie inwestowano w tygodnik. Ponadto zagrożona została niezależność dziennikarska autorów tygodnika, którzy stali się obiektem decyzji podejmowanych ponad ich głowami. Dlatego też zespół redakcyjny, który miał na uwadze postępowanie zgodne ze swoimi wartościami, a także wartościami swoich Czytelników, postanowił pracować razem oraz bronić niezależności zawodowej pod nowym szyldem.

LINIA PROGRAMOWA

Zespół redakcyjny „Przeglądu”, a także jego autorzy oraz współpracownicy, reprezentują na łamach tygodnika opinie, które stają w obronie demokratycznych norm, praw kobiet, mniejszości oraz przeciwstawiają się nietolerancji oraz ksenofobii. Tygodnik „Przegląd” od samego początku postawił sobie za cel pisanie o tym, o czym politycy mówili jedynie szeptem. „Przegląd” nie wyrzekł się także swoich centrowo-lewicowych, proeuropejskich sympatii. Tygodnik „Przegląd” kieruje swoje artykuły do tych Czytelników, którzy chcą być rzetelnie, ciekawie i mądrze informowani o tym, co dzieje się wokół nas w Polsce i na świecie.

CEL I MISJA

Tygodnik „Przegląd” stał się pismem otwartym na różnorodne opinie, dlatego też tak istotne znaczenie przywiązuje do kontaktu ze swoimi Czytelnikami. Dzięki ich podpowiedziom, a także dyskusji z Czytelnikami „Przegląd” nieustannie rozwija się oraz na nowo definiuje otaczającą go rzeczywistość, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym.