Tag "Izabela Sierakowska"

Powrót na stronę główną
Opinie

Lew(icow)y czerwcowy

Mieliśmy w ubiegłym stuleciu trzy wielkie momenty państwowotwórcze – rok 1918, 1945 i 1989. Każdy był w głównej mierze dziełem ludzi lewicy

Z dnia na dzień

Żegnamy Izabelę Sierakowską

Posłanka walczyła o prawa kobiet i liberalizację prawa aborcyjnego