Wpisy od Jacek Falski

Powrót na stronę główną
Opinie

Ekspansja islamskiej chusty

Wyznaniowy i kulturowy pluralizm stał się źródłem zagrożenia dla laickiego państwa Noszenie chust islamskich na terenie szkół publicznych jest jedną z bardziej spektakularnych kwestii konfliktu między zlaicyzowanymi w większości demokracjami europejskimi a światem islamu. Religia