Wpisy od Piotr Ginalski

Powrót na stronę główną
Kraj

Świecka szkoła

Jesteśmy zarejestrowaną u Marszałka Sejmu inicjatywą obywatelską. Chcemy zmienić ustawę o systemie oświaty, wprowadzając zapis, że lekcje religii nie mogą być finansowane z pieniędzy publicznych. Lekcje miałyby być organizowane na prośbę rodziców i albo finansowane przez dany kościół (katolicki, prawosławny