Wpisy od Roman Czyżycki

Powrót na stronę główną
Kraj

Daleko od szosy

Dzięki wejściu do Unii portugalskie rolnictwo dokonało wielkiego skoku jakościowego Zdumiewają podobieństwa między sytuacją w Portugalii, gdy w 1986 r. wstępowała do ówczesnego Wspólnego Rynku, a obecnym położeniem Polski w przededniu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Oba kraje miały za sobą trwający kilkadziesiąt lat okres rządów autorytarnych, który wycisnął piętno na ich rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym. Podobny był dystans dzielący je od przeciętnego poziomu obowiązującego w Europie. Portugalia była zapewne najbardziej zapóźnionym w rozwoju krajem wstępującym do Unii

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.