Bezpieczeństwo w magazynie a wózki widłowe

Bezpieczeństwo w magazynie a wózki widłowe

Rozwijająca się branża logistyczna nieustannie pracuje nad poprawą kluczowych parametrów operacyjnych. Wśród tych parametrów możemy wyróżnić obniżenie kosztów transportu, redukcję emisji szkodliwych substancji czy też poprawę bezpieczeństwa w magazynie. Na bezpieczeństwo w obiekcie magazynowym wpływa przede wszystkim czynnik ludzki. Niezmiennie największe zagrożenie wiąże się z wypadkami z udziałem wózków widłowych. W poniższym artykule znajdziecie informacje, jak poprawić te niechlubne statystyki – zapraszamy do lektury!

Bezpieczeństwo w magazynie a obowiązki pracodawcy

Magazyn to przestrzeń operacyjna, w której przechowywane są różnego typu produkty. Od otwartych placów składowych, poprzez nowoczesne centra dystrybucyjne, do wszelkiego typu zbiorników na ciecz czy też materiały sypkie. W każdym z tych miejsc odbywa się intensywny przepływ towarów i personelu, a o wypadek relatywnie łatwo. Należy z całą stanowczością podkreślić, że za bezpieczeństwo w magazynie odpowiada pracodawca – fakt ten definiuje m.in. Kodeks pracy. Również w zakresie składowania produktów – firma musi zagwarantować odpowiednie warunki, by dane towary były magazynowane bezpiecznie.

Bezpieczeństwo podczas pracy wózków wysokiego składowania

Wysokie składowanie niesie za sobą szereg zagrożeń – bardzo ciężkie produkty są transportowane w przestrzeni magazynowej, a następnie odkładane na specjalnie w tym celu skonstruowane regały za pomocą wózka widłowego. Do realizacji tych zadań używa się wózków widłowych wysokiego składowania, które podnoszą towar na wysokość przekraczającą 13 metrów.

Kluczowym dla bezpieczeństwa człowieka oraz towaru parametrem takiej maszyny jest widoczność. Manewrowanie ładunkiem na dużej wysokości nie jest łatwe. Warto zainwestować w szkolenia dla personelu oraz systemy wizyjne wspierające pracę operatora. Nowoczesne wózki wysokiego składowania wyposażone są w mechanizmy regulujące prędkość pokonywania zakrętów czy też funkcje preselekcji wysokości składowania.

Należy mieć na uwadze, że piesi pracownicy magazynu stanowią blisko 60% osób rannych lub zabitych w wypadkach z użyciem wózków widłowych. Dlatego ważne jest, żeby operator maszyny widział dokładnie ewentualne zagrożenia, które pojawiają się w magazynie. Ograniczenia w obserwowaniu toru jazdy wynikają bezpośrednio z konstrukcji wózka – przy wyborze maszyn wysokiego składowania warto zwrócić uwagę, żeby pozycja kierowcy była przesunięta względem masztu, który bardzo często zasłania pełen widok.

Zarządzenie flotą wózków widłowych a bezpieczeństwo w magazynie

Oparte na danych zarządzanie flotą wózków widłowych ma bezpośrednie przełożenie na poziom bezpieczeństwa w magazynie. Tak, jak zostało to wcześniej napisane, wypadki w magazynie wynikają bardzo często z błędu ludzkiego. Niestety, operatorów w tym przypadku gubi rutyna i brawura. Wielu pracowników zapomina, że wózek widłowy to urządzenie, które może powodować śmiertelnie niebezpieczne zdarzenia. Równie często mamy do czynienia z zaniechaniami dotyczącymi codziennej weryfikacji stanu technicznego urządzenia. Jak tego uniknąć? Producenci wózków widłowych oferują systemy informatyczne wspierające osoby zarządzające obiektami logistycznymi. Przykładowo, marka Crown poleca system do zarządzania flotą wózków widłowych, który poinformuje o krytycznych wydarzeniach na terenie obiektu (np. drobnych kolizjach), przekroczeniu zdefiniowanych zasad bezpieczeństwa czy możliwych awariach maszyny. Szczegóły są dostępne na oficjalnej stronie: https://wozkicrown.pl/.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy