Dzieje gułagów

Dzieje gułagów
W świadomości Polaków gułagi zajmują znaczące miejsce, ale wiedza o nich pochodzi głównie z lektury dzieł Sołżenicyna czy Herlinga-Grudzińskiego. Teraz jednak na księgarskim rynku pojawiła się obszerna, dobrze zdokumentowana monografia o radzieckich obozach pracy.
Autorka nie patrzy na przeszłość Związku Radzieckiego jedynie poprzez pryzmat gułagów, choć widzi w nich ważny, ale nie najważniejszy element historii ZSRR. Gułagi nie były pomyślane jedynie jako miejsca odosobnienia, miały być one użytecznymi, więcej dochodowymi, przedsiębiorstwami, które miały reedukować poprzez pracę. Najczęściej ponad ludzkie siły. Stąd też miliony Rosjan, Ukraińców, Polaków i Bałtów… nie wróciło z owych obozów. Nie wytrzymali bowiem trudów morderczej pracy, klimatu, najczęściej mrozów.
Książka Applebaum nie jest jedynie historycznym opracowaniem, autorka przeprowadziła wiele rozmów z byłymi więźniami, odwiedziła też niektóre tereny, na których zlokalizowane były gułagi. I połączenie metodyki pracy historyka z autoobserwacją stanowi o tym, że piszący o dziejach ZSRR będą musieli sięgnąć po to dzieło.

Anne Applebaum, Gułag, z angielskiego przełożył Jakub Urbański, Świat Książki, Warszawa 2005

Dla kandydatów na posłów
W wyborczym roku książka Gałązki i Krywickiego jest niezastąpionym kompendium wiedzy, jak się zaprezentować elektoratowi. Jest czymś nawet więcej niż instrukcją dla polityków lub kandydatów na nich. Z publikacji mogą oni się dowiedzieć, jak budzić zaufanie wyglądem, jak przekonująco mówić lub jak zaplanować i prowadzić kampanię wyborczą. Skorzystać z niej mogą również szefowie firm, by się dowiedzieć, w jaki sposób zyskiwać sympatię mediów, sobie radzić z wrogami i… przyjaciółmi. Wartość książki podnosi również to, że autorzy swoją pracę mocno osadzili w polskich realiach, zawierając w niej liczne przykłady.

Wiesław Gałązka, Andrzej Krywicki, Nie wystarczy być… czyli od zera do lidera, Wydawnictwo MAK, Wrocław 2004

PD

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy