EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2018

EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2018

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w 17. edycji Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii”, który ma na celu promować najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Corocznie patronem honorowym Konkursu jest Minister Środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć w kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, zielone technologie
  • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
  • Energooszczędność, efektywność energetyczna
  • Czystsza Produkcja
  • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Terminarz 17. edycji Konkursu „EKOLAURY PIE”:
marzec 2018 r. ogłoszenie 17. edycji Konkursu
do 31 lipca 2018 r. nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE
do 31 sierpnia 2018 r. ocena merytoryczna wniosków
do 30 września 2018 r. wyłonienie Laureatów Konkursu
październik 2018 r. ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali

Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:
Polska Izba Ekologii 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3
tel.: (32) 253 51 55, 501 052 979

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Komentarze

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy