Krajowe Targi Książki w Warszawie

14. Krajowe Targi Książki w Warszawie

Wydawcy polecają

Po raz 14. w Pałacu Kultury i Nauki, w dniach 19-21 września, odbędą się Krajowe Targi Książki. Swój udział zgłosiło około stu wydawców, m.in.: Akapit Press, Arkady, Bellona, Czytelnik, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Granna, Instytut Wydawniczy PAX, Książka i Wiedza, Książnica, Media Rodzina, Muza SA, Oficyna Wydawnicza Rytm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Prószyński i S-ka, Rebis, Świat Książki, Wiedza Powszechna, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo Bosz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydawnictwo Rea, Wydawnictwo Sejmowe, Wydawnictwo Sic! oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Gośćmi targów będą m.in.: Julia Hartwig, Maryla Hopfinger, Zygmunt Kubiak, Paweł Kwiatkowski, Antoni Libera, Irena Matuszkiewicz, Longin Pastusiak, Tomasz Piątek, Krzysztof Pieczyński, Jacek Podsiadło, Wojciech Roszkowski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Krystyna Siesicka, Izabela Sowa, Marcin Świetlicki, Tadeusz Sobolewski i Janusz L. Wiśniewski.
Wśród wielu imprez towarzyszących, przygotowanych wspólnie z Biblioteką Narodową – Gościem Honorowym 14. Krajowych Targów Książki oraz przez Dzielnicowe Biblioteki Publiczne, organizatorzy szczególnie polecają wystawę przygotowaną przez Muzeum Książki Dziecięcej, na której zaprezentowane zostaną dawne i współczesne książki oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży. Muzeum Książki Dziecięcej istnieje od 1938 r., jest działem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, księgozbiór liczy 50 tys. woluminów.

Wydawnictwo Ossolineum

Kosmopolityzm i sarmatyzm, Antologia powojennego eseju polskiego
Wybór i oprac. Dorota Heck
Książka prezentuje teksty pisarzy krajowych i emigracyjnych najbardziej znaczące dla polskiej kultury oraz historii eseju jako gatunku. Wśród autorów znaleźli się m.in.: Karol Irzykowski, Jerzy Stempowski, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Zygmunt Kubiak, Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski, Aleksander Wat, Zbigniew Herbert i Sławomir Mrożek.
Lektura esejów pozwala porównać różne poglądy polityczne i estetyczne oraz udowadnia żywotność niektórych polskich \”przeklętych problemów\”. Jest zarazem zapisem życia umysłowego kilku powojennych pokoleń.

Władysław J. Stankiewicz
Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu tłum. Bogdan Czykowski
W pracy przedstawiono podstawowe problemy ważne dla politologii i nauk społecznych: pojmowanie wolności jednostki, istotę więzi społecznych i dyscypliny społecznej, charakter i zasięg władzy państwowej, w tym także suwerenność państwa w kontaktach międzynarodowych. Poprzez wszechstronną analizę kategorii politycznych i prawnych autor ukazuje mechanizmy alienacji władzy oraz powstawanie systemów autorytarnych i totalitarnych. Na tej podstawie próbuje sformułować wnioski dotyczące przyczyn narodzin i rozwoju komunizmu.
Władysław J. Stankiewicz jest specjalistą w zakresie myśli politycznej. Obecnie jest pracownikiem naukowym University of British Columbia w Vancouverze.

Dom Wydawniczy Rebis

Arkadiusz Pacholski
Lśnienie nad głębiną
Bohaterów opowiadań Arkadiusza Pacholskiego dręczy miłosne niespełnienie podsycane przez erotyczny apetyt. Wyznają zasadę, że jeśli życie jest wiecznym bólem żołądka, lepiej, aby bolał on z przejedzenia niż z głodu. Tych, którzy znaleźli miłość, niepokoi pytanie, czy z inną osobą, dawnym kochankiem, obiektem pierwszej, platonicznej miłości albo kimś dopiero poznanym nie byliby szczęśliwsi. Ci, co wciąż szukają, boją się, że oczekiwane przez nich prawdziwe uczucie może nigdy nie nadejść. Aby posmakować choć jego namiastek, łatwo zastępują je więc miłostkami. Potem nie potrafią już odróżnić jednych od drugich…

Paweł Kwiatkowski
Przedsiębiorstwo apokalipsa
Książka o etyce dziennikarskiej – opowiada o tym, jak media krzywdzą ludzi, sprawiają ból lub upokarzają, pozbawiają ich pracy, szkodzą firmom. Autor stawia trudne pytania dotyczące moralnej strony działania mediów, ukazuje konflikt misji dziennikarza z komercyjną sferą funkcjonowania telewizji, radia i gazet. Analizując szczegółowo liczne przykłady, nie feruje wyroków, lecz wskazuje dylematy – sytuacje, w których naprawdę trudno podjąć obiektywną decyzję.

Iskry

Stefan Themerson
Kardynał Pölätüo
To powieść \”zjadliwa\”, w której splatają się ironia, paradoks i groteska. Jej bohater pracuje nad systemem myślowym zwanym pölätüomizmem, stanowiącym przeciwwagę dla neotomizmu. Już sam ten pomysł wystarczy, aby obudzić zainteresowanie wszystkich wolnomyślicieli! Dopełnia go przewrotna intryga związana z zagadkowym pochodzeniem Apollinaire\’a.

Stefan Themerson
Wykład profesora Mmaa
Przewrotna, zabawna opowieść rozgrywająca się w świecie termitów, które znajdują okaz gatunku ludzkiego, analizując go w sposób naukowy i oceniając ze swej perspektywy. To, jak bardzo są ludzkie w sposobie myślenia i reakcjach, jak łatwo wydają wyroki i jak szybko uznają je za normę, daje do myślenia. Autor śmieje się z nas i razem z nami.

Muza

Mary F. Rogers
Barbie jako ikona kultury
przełożyła Ewa Klekot
Książka jest rzetelnym esejem publicystyczno-naukowym… o Ameryce i jej przyległościach. Autorka przygląda się amerykańskim wzorcom kulturowym generowanym przez Barbie, którą uważa się za prawdziwy artefakt, czyli obiekt oznaczający co innego dla prawie każdej grupy społecznej, od małych dziewczynek do transwestytów. Według Rogers, rola słynnej lalki znacznie wykracza poza wąsko rozumiany \”kult wyglądu\” i jest bardziej wieloznaczna niż przypisywany jej szkodliwy seksistowsko-rasistowski stereotyp.

Whitney Otto
Kolekcja piękności
przełożyła Agata Karolak
Tytuł powieści nawiązuje do cyklu XVII-wiecznych japońskich drzeworytów przedstawiających legendarny \”przepływający świat\”. Jego mieszkańcy odrzucali codzienne troski i dryfowali na fali przyjemności, żyjąc chwilą, nieprzywiązani do nikogo ani niczego, znajdując ukojenie jedynie w sztuce i rozkoszach cielesnych.
Podobnie żyją bohaterowie Otto, chociaż powieść rozgrywa się w czasach nie tak odległych, bo na początku lat 80., w San Francisco. Losy grupy przyjaciół, dwudziesto- i trzydziestoparolatków, którzy spotykają się codziennie w ekscentrycznej herbaciarni Youki Singe, spisuje w formie japońskich \”zeszytów spod poduszki\” młoda kobieta, Elodie Parker.

Dom Wydawniczy Bellona

John Toland
Bogowie wojny
tłum. Bohdan Drozdowski
Powieść o wojnie na Pacyfiku, o śmiertelnym zmaganiu się narodów Japonii i Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej, w której losy dwóch połączonych przez małżeństwo rodzin japońskiej i amerykańskiej splatają się w jeden węzeł gordyjski z losami świata. Wszechstronna znajomość ludzi i krajów, od USA po Filipiny, Nową Zelandię i Japonię, bogactwo stworzonych przez autora lub odtworzonych postaci historycznych (Roosevelt, Hirohito, MacArtur) dają szeroką panoramę wydarzeń decydujących o losach Azji i Ameryki.

Tadeusz Konecki
Stalingrad
Bitwa stalingradzka była jedną z największych bitew II wojny światowej i całej historii wojen. Wzięło w niej udział ponad 2,5 mln żołnierzy. W jej toku rozbiciu i całkowitemu niemal zniszczeniu uległo pięć armii państw Osi. Wielkość bitwy stalingradzkiej mierzona jest jednak nie tylko skalą udziału w niej mas ludzkich i uzbrojenia. Była ona przełomowym momentem w wojnie radziecko-niemieckiej, a także w całej II wojnie światowej.
Publikacja autorstwa T. Koneckiego szczegółowo analizuje decyzje dowódców, opowiada o przebiegu działań wojennych, podaje straty walczących stron, przedstawia dramatyczną sytuację żołnierzy.

Wydawnictwo Dolnośląskie

Erwin Kruk
Warmia i Mazury
seria \”A to Polska właśnie\”
Opowieść o regionie oraz jego katolickich i ewangelickich mieszkańcach ukazuje skomplikowane dzieje tych ziem od czasów plemion pruskich po współczesność. Warmia i Mazury były przez wieki wielokulturowe, przyjmowały i rodziły wygnańców. Mimo tragicznej nieraz historii to nadzwyczajna kraina, wciąż czekająca na odkrywców. Ma ona swoją bogatą mitologię literacką i kulturową. Erwin Kruk, urodzony na Mazurach poeta i prozaik, napisał zajmującą, wspaniale zilustrowaną (kilkaset zdjęć, map i rysunków) historię swej ziemi rodzinnej.

Martin Bauer
Templariusze. Mity i rzeczywistość
przełożyła Małgorzata Słabicka,
seria \”Historia i kultura\”
\”Templariuszy zawsze wszędzie pełno\”, stwierdza Umberto Eco w \”Wahadle Foucaulta\”. I rzeczywiście, wygląda na to, że zakon, którego losy znalazły swój tragiczny finał przed ponad 600 laty, do dziś żyje w wielu sercach i umysłach. W licznych kręgach panuje wręcz przekonanie, że zakon nadal istnieje, chociaż w 1314 r. został rozwiązany, a jego przywódcy spaleni. Już za czasów istnienia zakonu krążyły liczne legendy o dumnych rycerzach przyodzianych w biel, którzy w bitwie za nic mieli śmierć, a na co dzień kryli się za murami swoich twierdz. Co się działo w warowniach templariuszy? Skąd pochodziło ich tak zawrotne bogactwo?

Prószyński i S-ka

Janusz Wiśniewski
S@motność w Sieci
Powieść tak współczesna, że bardziej nie można: z Internetem, pagerem, elektronicznymi biletami lotniczymi, dekodowaniem genomu i SMS-ami. Wiśniewski analitycznie relacjonuje tę miłość, wprowadzając na przemian nastrój nieomal uroczystej czułości, aby kilka linijek dalej zadziwić odważnym erotyzmem. \”S@motność w Sieci\” to także hołd składany mądrości i wiedzy.
Do powieści zostały dołączone \”post-epilog\” i zapis internetowej dyskusji autora z czytelnikami.

Julian Barnes
Anglia, Anglia
tłum. Katarzyna Kasterka
Biznesmen wizjoner, sir Jack Pitman, wciela w życie swój wielki Projekt – na wyspie Wight tworzy dla bogatych turystów krainę iluzji, czyli Anglię w pigułce – program Rekreacji Najwyższej Klasy. Gość Wyspy nie musi się przemieszczać, podróżować od zabytku do zabytku – tu, na miejscu, może poznać całokształt dziedzictwa historycznego i kulturowego. Ma do dyspozycji repliki wszelkich obiektów architektury, pałaców, krajobrazów, inscenizuje się dla niego wydarzenia z przeszłości, takie jak np. słynna powietrzna bitwa o Anglię.

Arkady

Galerie Florencji. Uffizi i Pitti. Arcydzieła malarstwa
Przedstawienie w jednym tomie zbiorów Galerii Uffizi i Palazzo Pitti znajduje uzasadnienie w rzeczywistej jedności tych kolekcji, połączonych Korytarzem Vasariego. Zbiory galerii florenckich to także liczne obrazy rozlokowane w innych siedzibach. To jedne z największych zbiorów na świecie, uważane za przodujące pod względem jakości i bogactwa arcydzieł. Przechowywane są tam najlepsze dzieła wszystkich największych artystów, często eksponowane kompleksowo, jak w przypadku Rafaela, Bronzina, Tycjana, Caravaggia czy Rubensa. Bardzo interesujące są też kolekcje malarstwa niderlandzkiego, flamandzkiego, szkoły niemieckiej i hiszpańskiej, a także unikatowy w świecie zespół malarstwa toskańskiego.

Państwowy Instytut Wydawniczy

Stanley Wolpert
Gandhi
tłum. Joanna i Tomasz Jurewiczowie,
Warszawa 2003
Książka łączy w sobie biografię człowieka z intelektualną biografią idei, które wyznawał, oraz ich losu po jego tragicznej śmierci. Opisuje nie tylko życie Gandhiego, postaci pełnej sprzeczności, lecz również jego moralne i intelektualne dziedzictwo. Jest także pierwszą próbą zajęcia się paradoksem długu Indii wobec życia i dzieła Gandhiego oraz niemal natychmiastowego porzucenia przez ten kraj zasad będących ich podstawą. Filozofia moralnej perswazji i braku przemocy Mahatmy została odrzucona już przed jego zabójstwem, w okresie przemocy i rozlewu krwi, jakie towarzyszyły uzyskaniu przez Pakistan niezależności od Indii.

Kolumny przygotowała Ewa Likowska

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze

  1. Fraktalla
    Fraktalla 11 października, 2015, 13:10

    Księgarnia fraktalla oferuje te książki

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy