Na straży granic

Na straży granic

Z okazji obchodów \”60. objęcia służby granicznej przez jednostki frontowe Wojska Polskiego na rubieżach Rzeczypospolitej Polskiej\” w Belwederze zorganizowano sesję naukową poświęconą ochronie granic w tysiącletniej historii państwa polskiego. Organizatorami obchodów, odbywających się pod patronatem \”Przeglądu\”, był Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i Komenda Główna Straży Granicznej, utworzonej w miejsce rozwiązanych w 1990 r. Wojsk Ochrony Pogranicza.
Uczestnicy konferencji – naukowcy, jak i byli oficerowie WOP – podkreślali, że w dziejach Polski ochrona granic była jednym z najważniejszych zadań państwa, że częste ich zmiany nie ułatwiały zdań pogranicznikom. Tym większe więc należą się słowa uznania wszystkim tym, którym przyszło pełnić służbę w tych wojskach. A najlepszą oceną postawy żołnierzy WOP jest to, że wywodząca się z nich dzisiejsza kadra oficerska Straży Granicznej jest dobrze oceniania przez polskie i unijne władze.
(pd)

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy