Tag "Instytut Polityczny im. Macieja Rataja"

Powrót na stronę główną
Historia

I realista, i marzyciel

Decyzja Stanisława Mikołajczyka o powrocie do kraju była słuszna