Tag "Zjazd Pracowników Kultury 1936"

Powrót na stronę główną
Historia

Kultura w cieniu Brześcia i Berezy

Na antyfaszystowski Zjazd Pracowników Kultury 80 lat temu przyjechali do Lwowa wybitni pisarze i poeci