Archiwum

Powrót na stronę główną

Forum zielonych

Kiedy zaczyna się zima? – Za zimę kalendarzową uważamy trzy miesiące: grudzień, styczeń i luty. Zima astronomiczna to okres od najniższego położenia słońca nad horyzontem, czyli od 22 grudnia, do wiosennego zrównania dnia z nocą 21 marca. W klimatologii