Wpisy od Adam Kubiak

Powrót na stronę główną
Opinie

Jeszcze o filozofii i obłudzie

Nie ma w Polsce tradycji „wojowania myślą”, a kolejne reformy tak zostały wykoncypowane, aby ten błogi stan rzeczy utrwalić. Nie bez powodu „reformatorzy” wylansowali myśl nader osobliwą: miarą wartości kształcenia uniwersyteckiego jest jego… praktyczność. Słowem – to, co kiedyś sprawiało, że nawet bardzo zdolne dzieci z warstw niższych nie wybierały liceum („matura to nie zawód”), tylko szkoły przyzakładowe (zawód konkretny, a i praca blisko), zostało podniesione do rangi… kryterium przydatności kierunków uniwersyteckich. O kondycji filozofii piszą dr hab. Romana Kolarzowa i dr Adam Kubiak z Uniwersytetu Rzeszowskiego.