Wpisy od Adam Noga

Powrót na stronę główną
Kraj

Dlaczego Polska potrzebuje reformy finansów publicznych?

W pierwszych kilkunastu miesiącach sprawowania władzy przez koalicję SLD-UP-PSL udało się zdecydowanie zatrzymać proces narastania kryzysu polskich finansów publicznych. Kryzys ten groził niemożliwością wywiązywania się państwa ze swoich podstawowych obowiązków i zobowiązań wobec podatników.