Wpisy od Antoni Czubiński

Powrót na stronę główną
Historia

Odsiecz Hallera

Walki o Lwów i konflikt polsko-ukraiński w latach 1918-1921 W świadomości przeciętnego Polaka walka o wschodnie granice odradzającego się państwa polskiego w latach 1918-1921 toczyła się głównie z Rosją. Tymczasem zaczęła się ona starciem z ludnością ukraińską, która jesienią